עיקרי הדברים

ישראל

 • הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%. בהודעתה נכתב כי סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות בתמיכת המדיניות המונטרית המרחיבה, ומסתמן שהיא מתחילה להתבסס בתחום היעד. עם זאת נכתב בהחלטה כי בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד יידרש הדבר בכדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של בנק ישראל.
 • שיעור האבטלה עלה מעט לרמה של 4.2%.
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוסיפים להראות על צמיחה כאשר בחודשים מאי עד יולי 2018 נרשמה עלייה בשיעור של 3% בחישוב שנתי בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 1.65%.

ארה"ב

 • נתוני התמ"ג של הרבעון השני ממשיכים להפתיע ומראים על צמיחה בשיעור של 4.2%, לעומת הצפי לצמיחה בשיעור של 4%.
 • מדד אמון הצרכנים של הקונפירנס בורד (CB) הפתיע לטובה כשעלה החודש לרמה של  נקודות 133.4, לעומת 127.9 נקודות בחודש הקודם ולעומת הצפי לירידה לרמה של 126.7 נקודות. מדד זה בעל חשיבות רבה, מכיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים עלתה לשיעור של 2.86%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.93%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו נותר החודש ללא שינוי ברמה של 8.2%.
 • סקר ה – IFO למצב העסקים בגרמניה הפתיע לטובה ועלה לרמה של 103.8 לעומת 101.7 בחודש הקודם.
 • מספר הבלתי מועסקים בגרמניה ירד ב – 8 אלף משרות בהתאם לצפיות השוק.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של %1.01.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין הפתיע לטובה כשעלה החודש לרמה של 51.3 לעומת הצפי לירידה לרמה של 51.0.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ביפן הפתיע לטובה כשעלה בשיעור של 1.5% במונחים שנתיים, לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 1.2%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של מינוס 2.566 מיליון לעומת מינוס 5.836 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 0.686 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 862 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 1.57% וננעל בשער של 69.80 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.