עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש נובמבר עמד על 9,777 ש"ח (במחירים קבועים).
 • מסקר הערכת מגמות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המאזן הכולל עבור הסקטור העסקי בחודש דצמבר בהשוואה לחודש נובמבר מראה עלייה. מאזני הנטו על המכירות בענפי התעשייה והשירותים מראים על עלייה בחודש דצמבר לעומת חודש נובמבר, בניגוד למכירות בענף המסחר הקמעונאי שהראה על ירידה.
 • יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו לסוף חודש ינואר 2019 בסך של 118,151 מיליוני דולרים, המשקף גידול בסך של 2,872 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הסיבות שמנה בנק ישראל לגידול הם: רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של 30 מיליוני דולרים, שיערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ – 1,659 מיליוני דולרים והעברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 1,213 מיליוני דולרים. הקיטון קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 30 מיליוני דולרים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.84%.

ארה"ב

 • מדד ISM במגזר הלא יצרני, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, פספס את התחזיות וירד לרמה של 7 לעומת 58 בחודש הקודם, זאת בניגוד לצפי לירידה לרמה של  57.2.
 • מד מנהלי הרכש במגזר השירותים נותר ללא שינוי ברמה של 54.2, בהתאם לתחזיות.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה השבוע וננעלה ברמה של 2.63%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.05%.

אירופה

 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגוש האירו, הפתיע לטובה ועלה לרמה של 51.2 לעומת 50.8 בחודש שעבר.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו הציג ירידה בחודש דצמבר בשיעור של 1.6%, מעט מעל התחזיות שהראו על ירידה בשיעור של 1.5%.
 • הבנק של אנגליה הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.75%, בהתאם לתחזיות.
 • מדדי מנהלי הרכש במגזרי השירותים והבנייה בבריטניה פספסו את התחזיות כשירדו לרמות של 50.1 ו- 50.6 בהתאמה.
 • מדדי מנהלי הרכש במגזר השירותים בגרמניה פספס מעט את התחזיות וירד לרמה של 53.0 לעומת 53.1 בחודש שעבר.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של 1.12%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין,הפתיע לטובה והראה על עלייה לרמה של 53.6 לעומת הצפי לירידה לרמה של 53.3.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 1.263 מיליון לעומת 0.919 מיליון בשבוע הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 2.179 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 854 אסדות פעילות לעומת 847 אסדות פעילות בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 4.60% וננעל בשער של 52.72 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% באפיק הצמוד ו- 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.