עיקרי הדברים

ישראל

 • ייצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד בשיעור של 2.5% בחודש נובמבר ביחס לחודש הקודם והסתכם ב – 4.0 מיליארד דולר.
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוסיפים להראות על צמיחה כאשר בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2018 נרשמה עלייה בשיעור של 4.8% בחישוב שנתי בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
  בשנת 2018 נרשמה עלייה בשיעור של 7.5% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
 • המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל לחודש דצמבר עלה בשיעור של כ – 0.2% ומעיד על המשך ההתרחבות של המשק בקצב הצמיחה ארוך הטווח של המשק. המדד הושפע לטובה מהעלייה מיצוא הסחורות, עלייה בשיעור המשרות הפנויות בדצמבר ומהעלייה בפדיון ענפי המסחר הקמעונאי והשירותים בנובמבר. מנגד, הירידה ביבוא התשומות לייצור בדצמבר והירידה בייצור התעשייתי בנובמבר מיתנו החודש את קצב עלייתו של המדד.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 2.27%.

ארה"ב

 • בישיבת הריבית של הפד בשבוע שעבר, הודיע הפד כי הריבית נותרת ללא שינוי בטווח של 2.25%-2.5%, בהתאם לצפיות. הפד הוסיף ואמר כי ההחלטות הבאות יעשו בסבלנות תוך הסתכלות על מצב הכלכלה. בנוסף, הפד מודיע כי הם ייבחנו את המשך צמצום המאזן של הבנק בפגישות הבאות.
 • למרות ההשבתה הארוכה ביותר בהיסטוריה של הממשל, נתוני שוק העבודה הפתיעו לטובה בחודש ינואר וניפצו את התחזיות והציגו תוספת של 304 אלף משרות במגזר הלא חקלאי לעומת הצפי לתוספת של 165 אלף משרות.
 • שיעור האבטלה עלה החודש בניגוד לתחזיות לשיעור של 4%, בניגוד לתחזיות שצפו שלא יהיה שינוי בשיעור האבטלה.
 • השכר הממוצע במשק האמריקאי הראה על גידול נמוך מהצפי ועלה בשיעור של 0.1% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.3%. נתון המשקף עלייה שנתית בשיעור של 3.2%.
 • מדד ISM במגזר הייצור עלה החודש והציג רמה של 56.6, לעומת הנתון מהחודש הקודם אשר עמד על רמה של 54.3. מעל לצפי לרמה של 54.2.
 • מדד אמון הצרכנים של הקונפירנס בורד (CB) פספס את הצפי כשירד החודש לרמה של 120.2 לעומת 126.6 בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה, מכיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
 • מדד מכירות בתים חדשים עלה בחדות החודש בשיעור של 16.9% לקצב שנתי של 657 אלף דירות חדשות.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה השבוע וננעלה ברמה של 2.68%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 1.57%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו נותר החודש ללא שינוי בשיעור של 7.9%, בהתאם לתחזיות.
 • מדד מנהלי הרכש בגוש האירו נותר החודש ללא שינוי ברמה של 50.5, בהתאם לתחזיות.
 • מספר הבלתי מועסקים בגרמניה ירד החודש באלפיים משרות בלבד ופספס את התחזיות שהראו על ירידה של 11 אלף משרות.
 • שיעור האבטלה בגרמניה נותר החודש ללא שינוי בשיעור של 5%, בהתאם לתחזיות.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 0.25%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדדי מנהלי הרכש של Caixin במגזרי הייצור בסין, הציג החודש ירידה לרמה של 48.3 לעומת הצפי לירידה לרמה של 49.5.
 • היקף המכירות הקמעונאיותת ביפן בחודש דצמבר הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 1.3% בחישוב שנתי לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.9%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של 0.919 מיליון לעומת 7.970 מיליון בשבוע הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 3.100 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 847 אסדות פעילות לעומת 862 אסדות פעילות בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 2.92% וננעל בשער של 55.26 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% באפיק הצמוד ו- 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.