עיקרי הדברים

ישראל

 • בנק ישראל החליט להותיר את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 0.25%. בהודעה נכתב כי האינפלציה שבה בינואר אל מעל גבול היעד התחתון, ובחודשים הקרובים היא צפויה לנוע בקרבתו.
 • ייצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד בשיעור של 3.1% בחודש דצמבר ביחס לחודש הקודם והסתכם ב – 3.8 מיליארד דולר.
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוסיפים להראות על צמיחה כאשר בחודשים נובמבר 2018 עד ינואר 2019 נרשמה עלייה בשיעור של 5.8% בחישוב שנתי בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
 • המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל לחודש ינואר עלה בשיעור של כ – 0.3% בדומה לקצב עלייתו הממוצע בשנת 2018. המדד הושפע לטובה מהעלייה יבוא התשומות. מנגד, הירידה בייצוא הסחורות, יבוא מוצרי הצריכה בינואר והירידה בפדיון השירותים בדצמבר מיתנו החודש את קצב עלייתו של המדד.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.18%.

ארה"ב

 • מדד ISM במגזר הייצור פספס את הצפי וירד החודש לרמה של 54.2, לעומת הנתון מהחודש הקודם אשר עמד על רמה של 56.6. מתחת לצפי לרמה של 55.5.
 • מדד אמון הצרכנים של הקונפירנס בורד (CB) הפתיע לטובה כשעלה החודש לרמה של 131.4 לעומת 121.7 בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה, מכיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
 • הנתונים בשוק הנדל"ן הראו על מגמה מעורבת. מדד התחלות בניית בתים חדשים ירד בחדות בשיעור של 11.2% לרמה המשקפת 1.078 מיליון. מנגד, מדד אישורי הבנייה הפתיע לטובה כשעלה בשיעור של 0.3% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 2.8% ובכך משקף היתרי בנייה בהיקף של 1.326 מיליון.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים עלתה השבוע וננעלה ברמה של 2.76%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.39%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו נותר ללא שינוי בשיעור של 7.8%.
 • מדד מנהלי הרכש בגוש האירו הפתיע לטובה ועלה לרמה של 49.3 לעומת הצפי להישאר ללא שינוי ברמה של 49.2. למרות זאת המדד עדיין נמצא ברמה נמוכה מרמת ה – "50" המעידה על התכווצות בפעילות הכלכלית.
 • שיעור האבטלה בגרמניה נותר ללא שינוי בשיעור של 5%, בהתאם לתחזיות.
 • השינוי במספר הבלתי מועסקים בגרמניה הפתיע לטובה כשירד ב- 21 אלף לעומת הצפי לירידה של 5 אלף.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגרמניה הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 3.3% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 1.9%.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בבריטניה נותר ללא שינויוהעומד על רמת ה- 52, בהתאם לתחזיות.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 1.27%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדדי מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, הפתיע לטובה כשהציג החודש עלייה לרמה של 49.9 לעומת הצפי לעלייה לרמה של 48.5.
 • שיעור האבטלה ביפן עלה החודש מעט לשיעור של 2.5%, בניגוד לצפי להישאר ללא שינוי בשיעור של 2.4%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ביפן עלה החודש בשיעור של 0.6% בחישוב שנתי לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 1.4%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 8.647 מיליון לעומת 3.672 מיליון בשבוע הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 2.842 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 843 אסדות פעילות לעומת 853 אסדות פעילות בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 2.55% וננעל בשער של 55.8 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 4 שנים.