עיקרי הדברים

ישראל

 • הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%. בנוסף נכתב בהחלטה כי בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המונטרית על כנה, כל עוד יידרש הדבר בכדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של בנק ישראל.
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוסיפים להראות על צמיחה כאשר בחודשים ינואר עד מרץ 2018 נרשמה עלייה בשיעור של 1.7% בחישוב שנתי בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד בשיעור של 0.7% בחודש דצמבר והסתכם בסכום בסך של 4.1 מיליארד דולר.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.56%.

ארה"ב

 • השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי, עלה לרמה מתואמת עונתית של 223 אלף לעומת הצפי שהיה לרמה של 189 אלף בלבד, מה שמוסיף להצביע על פעילות כלכלית חזקה בארה"ב.
 • שיעור האבטלה בארה"ב הפתיע לטובה וירד לרמה של 3.8%, זאת בניגוד לצפי להישאר ללא שינוי ברמה של 3.9%.
 • מדד ISM במגזר הלא – יצרני, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, הפתיע לטובה ועלה מעל התחזיות לרמה של 58.7 לעומת 57.3 בחודש קודם, וממשיך להראות על התרחבות כלכלית.
 • השכר הממוצע לשעת עבודה בחודש מאי עלה בשיעור של 0.3% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.2%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 בסיכום שבועי ירדה וננעלה בשיעור של 2.9%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.49%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו פספס את התחזיות למרות שירד מעט לרמה של 8.5% בעוד שהצפי היה לירידה לרמה של 8.4%.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 55.5, בהתאם לצפי בשוק.
 • שיעור האבטלה בגרמניה הפתיע לטובה וירד לרמה של 5.2%.
 • מדד מנהל הרכש במגזר הייצור בבריטניה ממשיך להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשעלה לרמה של 54.4 לעומת 53.9 בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של %1.76.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • היקף המכירות הקמעונאיות של חודש אפריל ביפן הפתיע לטובה כשעלה בשיעור של 1.6% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.9%.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, פספס את הצפי ונותר ללא שינוי ברמה של 51.1.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 3.620 מיליון לעומת 5.778 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 0.400 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 861 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 3.05% וננעל בשער של 65.81 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.