ישראל

 • בחודש יוני נרשמה ירידה בשיעור של 3.6% בסך כל פדיון של רשתות השיווק, זאת לעומת החודש הקודם. יש לציין כי ביחס לחודש יוני אשתקד מדובר בעליה בשיעור של 4.8%.
 • מנתוני הלמ"ס , ישנה עליה בשיעור של 3.7% בחודש יוני בסך כלל הרכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים, זאת בהשוואה לחודש מאי השנה. לעומת חודש יוני 2019, ישנה עלייה בשיעור של 8.7% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
 • מנתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יוני אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה במשק עלה ל4.7% (4.0% בחודש הקודם).
  מספר ואחוז כח הבודהמאי 2020יוני 2020
  הבלתי מועסקים161.4 אלף
  4%
  191.9 אלף
  4.7%
  המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים845.6 אלף
  20.9%
  400.04 אלף
  9.8%
  הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יוני 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים955.7 אלף
  23.0%
  480.5 אלף
  11.5%
  הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יוני 2020 + הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות או לא עבדו בעבר, מעוניינים לעבוד עכשיו ולא חיפשו עבודה בחודש אחרון בגלל קורונה + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים1,003.9 אלף
  23.8%
  497.9 אלף
  11.9%

ארה"ב

 • הבנק הפדרלי הותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור של 0.25% בהתאם לציפיות.
 • כמות התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ממשיכה לעלות גם השבוע K1,434, אך עם זאת מדובר נמוכה נמוכה יותר מהצפי שעמד על K1,450.
 • התמ"ג ברבעון השני הציג ירידה בשיעור של 32.9%, על אף שמדובר בירידה מאסיבית בהשוואה לנתוני התמ"ג האחרונים של ארה"ב אך עדיין מדובר בנתון טוב יותר מהמצופה – ירידה בשיעור של 34.1%.
 • מדד אמון הצרכן של CB לחודש יולי פספס את הצפי לרמה של 94.5 ועומד על רמה של 92.6 נק'.
 • הזמנות מוצרים ברי קיימא – ליבה בחודש יוני הציגו צמיחה בשיעור חודשי של 3.3% , זאת מתחת לצפי לצמיחה בשיעור של 3.5%.
 • מכירות בתים בהמתנה בחודש יוני – צמיחה בהיקף חודשי של 16.6% , נתון מעל הצפי לצמיחה בשיעור של 15.0% בלבד.

אירופה:

 • מדד המחירים לצרכן של גוש האירו הציג בחודש יולי עליה בהיקף שנתי בשיעור של 0.4% , נתון מעל הציפיות לעליה בשיעור של 0.2%.
 • התמ"ג בגרמניה ירד ברבעון השני בשיעור של 10.1% , מדובר בירידה גבוהה יותר מהצפי לירידה בשיעור של 9.0% .
 • בגרמניה השינוי במספר הבלתי מועסקים בחודש יולי הציג ירידה של K18, נתון חיובי כאשר התחזיות היו לעליה בכמות של K43.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור של סין הציג בחודש יולי רמה של 51.1 נק' , נתון זה הכה את התחזיות אשר עמדו על רמה של 50.7 נק'.

בשורה התחתונה:

נמשכת ההתאוששות בעולם לצד התמודדות עם נגיף הקורונה. ניתן לראות על פי הנתונים כי סין היא המדינה שמציגה את השליטה הטובה ביותר וההתאוששות הטובה ביותר. בארה"ב עדיין קצבי ההדבקה גבוהים, אך ההתערבות המאסיבית של הבנק המרכזי תומכת בשווקים. תוכנית התמריצים הנוספת בהיקף של כ- 1 טריליון $ תאושר להערכתנו, ייתכן עם שינויים קלים.
מכיוון שזו שנת בחירות בארה"ב אף צד לא ירצה להיות זה שהכשיל את העזרה לציבור ולעסקים.

ישראל   – מהנתונים נראה שישנה התייצבות בקצב הנדבקים, אך עדיין הכמות הינה גבוהה , זהו נתון שמעיב על קצב החזרה לשגרה וההתאוששות הכלכלה. במקביל ההודעה של בנק ישראל על התמיכה באג"ח הממשלתי ובאג"ח הקונצרני נותנת את אותותיה בשוק, אנו רואים עליות שערים בעיקר באפיק הקונצרני וירידה בסטיות התקן, ומכאן אנו רואים את האפיק כאטרקטיבי להשקעה.

סחורותשער% שינוי החודש% שינוי מתחילת השנה
נפט40.44-2.06%-33.77%
זהב1974.903.91%30.17%
מטבעשער% שינוי השבוע% שינוי מתחילת השנה
דולר ארה"ב3.40₪-0.18%-1.34%
יורו4.01₪1.63%4.31%
ליש"ט4.45₪2.32%-2.43%
מדד% שינוי השבוע% שינוי מתחילת השנה
מדד ת"א 35-0.55%-17.98%
מדד ת"א 125-0.54%-14.57%
ת"א בנקים -5-0.09%-29.44%
תל בונד 200.33%-4.44%
תל בונד 600.26%-3.68%
מדד אג"ח כללי0.12%-0.94%
מדד ג'ונס0.67%-7.29%
s&p5001.73%1.25%
נסד"ק3.69%19.76%
יורוסטוקס 50-4.12%-15.24%
תשואת אג"ח ממשלתי ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 0.53 | 7 שנים 0.39% | 5 שנים 0.21% | 3 שנים 0.12% | 2 שנתיים 0.11%
 • ממליצים על מח"מ של 5 –5.5 שנים וזאת על רקע היציבות בריבית בארצות הברית וצפי לאי שינוי ריבית בנק ישראל
 • החזקה של 60%-40% לטובת השקלי עקב קצב התאוששות איטי ותיקון בציפיות האינפלציה
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 75% -70% לאור עליה בקצב ההדבקה והאטה בקצב ההתאוששות.
 • חשיפה לאג"ח קונצרני בדירוגי :A