עיקרי הדברים

ישראל

 • הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.1%. הנימוקים להחלטה באו בעקבות סביבת האינפלציה אשר מוסיפה להיות נמוכה משמעותית מהיעד, אך אינה משקפת ירידה בביקושים. בחודשיים האחרונים חלה ירידה חדה באינפלציה, אך לא חל שינוי משמעותי בציפיות לאינפלציה לטווחים השונים. עליית השכר במשק ושינוי המגמה בשער החליפין, במידה שיתמיד, יתמכו באינפלציה, בשעה שההשפעה של הפחתות מחירים יזומות נוספות והתמתנות האינפלציה בעולם פועלות לירידתה.
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים מוסיפים להצביע על צמיחה, כאשר בחודשים מאי – יולי נרשמה עלייה בשיעור של 6.5% במונחים שנתיים, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. העלייה החדה ביותר נרשמה ברכישות מוצרי תעשייה המהווה כ- 19% מסך הרכישות.
 • לפי נתוני חברת מדרוג, לאחר חודשיים יחסית רגועים, חלה עלייה בהיקף הפעילות בשוק החוב הקונצרני כאשר בחודש יולי נרשמו גיוסים בהיקף של כ- 6.1 מיליארד ₪. בנוסף, מתחילת השנה שוק החוב הקונצרני שומר על רמת גיוסים גבוהה יחסית עם עלייה של כ- 13% בהיקף ההנפקות בהשוואה לתקופה המקבילה. עיקר הגידול הוא בהיקף הגיוסים של חברות הנדל"ן והסקטור הלא פיננסי לצד ירידה בהיקף הגיוסים של המגזר הפיננסי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 0.58%.

ארה"ב

 • מדד אמון הצרכנים של חוברת קונפירנס בורד (CB), הפתיע לטובה כשעלה מעבר לתחזיות לרמה של 122.9 לעומת 120 בחודש הקודם, הרמה הגבוהה ביותר מזה חמישה חודשים. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני לרבעון השני של השנה מראים כי הכלכלה האמריקאית צמחה בשיעור של 3% ברבעון זה, דבר המצביע על  האצה מתמשכת בקצב הצמיחה. הצמיחה החזקה ברבעון זה נובעת בגידול בצריכה הפרטית.
 • שוק העבודה האמריקאי רשם האטה מתונה כששיעור האבטלה עלה לשיעור של 4.4% לעומת 4.3% בחודש הקודם. זאת ועוד, בחודש אוגוסט נוספו למשק האמריקאי כ- 156 אלף משרות, דבר המלמד על עוצמתה של הפעילות הכלכלית.
 • מדד ההוצאה הפרטית, הבודק את השינוי בערך הכולל של הוצאות הצרכנים לסחורות ושירותים, עלה בשיעור של 0.3% לעומת 0.2% בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שצריכה מהווה דחף עיקרי להנעת הכלכלה ומגלמת בתוכה הסבר לכשני שליש מהתוצר הלאומי.
 • מדד מנהלי הרכש בסקטור היצרני ISM, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני, מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית  כשעלה לרמה של 58.8 לעומת 56.3. הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף שנת 2014.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 1.37%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו נותר ללא שינוי בשיעור של 9.1%, דבר המעיד על יציבות ההתאוששות של הגוש.
 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה בשיעור של 1.5% לעומת 1.3% בחודש הקודם.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש האירו ממשיך להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשנותר ללא שינוי ברמה של 57.4.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 0.33%

אסיה ושווקים מתעוררים

 • היקף המכירות הקמעונאיות ביפן אמנם רשם האטה מתונה, אך המכירות ממשיכות לצמוח בקצב יחסית יציב כשעלו בשיעור של 1.9% לעומת 2.1% בחודש הקודם.
 • מדד הייצור התעשייתי ביפן ירד בשיעור של 0.8% לעומת עלייה של 2.2% בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה המצביע על מידת בריאותה הכלכלית של המדינה. המגזר היצרני מגיב מהר לעליות ולמורדות במחזור העסקים ונמצא בהלימה לתנאי הצרכן, כמו רמות העסקה והשתכרות.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, עלה לרמה של 51.6 לעומת 51.1 בחודש הקודם.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, נותר ללא שינוי עם 759 אסדות פעילות.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 5.39M לעומת מינוס 3.32M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 1.5% וננעל ברמה של 52.69$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.