עיקרי הדברים

ישראל

 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוסיפים להראות על צמיחה, כאשר בחודשים אוקטובר – דצמבר נרשמה עלייה של 7.8% במונחים שנתיים. בנוסף בשנת 2017 חלה עלייה של 8.9% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. ראוי לציין כי הנתונים משקפים גם עלייה בשימוש בכרטיסי האשראי של הצרכנים.
 • במהלך השבוע נודע כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה טעתה במשך כ – 8 שנים בחישוב מדד מחירי הדיור להשכרה המהווה כ- 5% ממדד המחירים הכללי. טעות העלולה, במידה ויוחלט לתקן את המדד רטרואקטיבית, לעלות את מדד המחירים לצרכן. בנק ישראל הוציא הודעה בנושא, הטוענת שהטעות לא הייתה משפיעה על המדיניות המוניטארית.
 • סקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2017 של בנק ישראל עולה כי המגזר העסקי מוסיף לצמוח. בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.03%.

ארה"ב

 • הבנק המרכזי באמריקאי, הפדרל רזרב, הותיר את הריבית בשיעור של 1.5% וזאת בהתאם לתחזיות. זוהי הייתה החלטת הריבית האחרונה של יו"ר הבנק ג'נט ילן אשר מסיימת את תפקידה השבוע.
 • מדד אמון הצרכנים של חוברת קונפירנס בורד (CB), הפתיע לטובה כשעלה מעבר לתחזיות לרמה של 125.4 לעומת 123.1 בחודש הקודם, הרמה הגבוהה ביותר מזה חמישה חודשים. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
 • השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי, מוסיף להראות על פעילות כלכלית חזקה כאשר עלתה לרמה מתואמת של 200 K לעומת 160K בחודש הקודם, מעל לציפיות עשוק שעמדו על רמה מתואמת של 184K.
 • שיעור האבטלה בארה"ב נותר ללא שינוי ועומד היום על 4.1%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים הגיע לרמה של 2.84%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – ""S&P 500 ירד בשיעור של 3.85%.

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני במונחים שנתיים בגוש האירו מראים כי כלכלת הגוש צמחה בשיעור של 2.7% ברבעון זה, דבר המצביע על האצה מתמשכת בקצב הצמיחה.
 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה בשיעור של 1.3% במונחים שנתיים, בהתאם לתחזיות.
 • שיעור האבטלה בגרמניה ירד בינואר לשיעור של 5.4%, לעומת שיעור של 5.5% בחודש הקודם. באה לידי ביטוי בירידה של 25 אלף במספר הבלתי מועסקים בגרמניה, וזאת בניגוד לציפיות של ירידה של 17 אלף בלבד.
 • בסיכום שבועי מדד ה – EuroStoxx 50"" ירד בשיעור של 3.40%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין, ירד מעט לרמה של 51.3 לעומת 51.6 בחודש שעבר, נתון פחות טוב מהתחזיות שהיו ברמה של 51.5.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, נותר ללא שינוי ברמה של 51.5, בהתאם לתחזיות.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 6.776M לעומת מינוס 1.071M בחודש הקודם, נתון מאכזב ביחס לציפיות שהיו לרמה של 0.126M.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד בשיעור של 1.54% וננעל בשער של 68.58 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.