עיקרי הדברים

ישראל

 • סך יצוא השירותים לחודש מרץ עלה בשיעור של 2.2% והסתכם ב- 3.4 מיליארד דולר, הנובע מעלייה בשיעור של 5.7% ביצוא שירותים עסקיים המהווה כשני שליש מסך יצוא השירותים. זאת ועוד, ההכנסות מתיירות ירדו בשיעור של 14.4% בהשוואה לחודש הקודם.
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים מוסיפים להצביע על צמיחה, כאשר בחודשים פברואר – אפריל נרשמה עלייה בשיעור של 7.8% במונחים שנתיים, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 0.56%.

ארה"ב

 • שוק העבודה האמריקאי מוסיף להפגין חוזקה ולהתקרב לתעסוקה מלאה כאשר שיעור האבטלה ירד לשיעור של 4.3%, השיעור הנמוך ביותר מראשית שנת 2001. לעומתו, שיעור ההשתתפות ירד לשיעור של 62.7% לעומת 62.9% בחודש הקודם. בנוסף, העלייה השנתית בשכר התמתנה לשיעור של 2.5%. זאת ועוד, בחודש מאי נוספו למשק האמריקאי כ- 138 אלף משרות, דבר המלמד על עוצמתה של הפעילות הכלכלית. נתונים חזקים אלו לצד נתונים טובים נוספים שהתפרסמו בשבועות האחרונים מעלים את הסבירות כי הפד' יעלה את הריבית החודש.
 • מדד ההוצאה הפרטית, הבודק את השינוי בערך הכולל של הוצאות הצרכנים לסחורות ושירותים, עלה בשיעור של 0.4% לעומת 0.3% בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שצריכה מהווה דחף עיקרי להנעת הכלכלה ומגלמת בתוכה הסבר לכשני שליש מהתוצר הלאומי.
 • מדד מנהלי הרכש בסקטור היצרני ISM, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני, מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית, כשעלה לרמה של 54.9 לעומת 54.8 בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.96%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לשיעור של 9.3% לעומת 9.4% בחודש הקודם, השיעור הנמוך ביותר מאז שנת 2009, דבר המעיד על יציבות ההתאוששות של הגוש.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש האירו מוסיף לשמור על רמתו הגבוהה ולהצביע על צפי להתרחבות כלכלית, כשנותר ללא שינוי ברמה של 57 נקודות. למנהלי הרכש יש את הגישה המוקדמת ביותר בחברה בה הם מועסקים ולכן ממדד זה ניתן ללמוד על המצב הכלכלי הרחב באירופה.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגרמניה ירדו בשיעור של 0.2%, זאת לעומת עלייה בשיעור של 0.2% בחודש הקודם.
 • שוק העבודה בגרמניה ממשיך להציג נתונים טובים ולהתקרב לתעסוקה מלאה כששיעור האבטלה ירד לשיעור של 5.7% לעומת 5.8% בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 0.52%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, ירד לרמה של 49.6 לעומת 50.3 בחודש הקודם. נתון זה לצד נתונים חלשים נוספים שפורסמו בתקופה האחרונה בסין עשויים להשפיע על הפעילות גם במדינות נוספות ולתרום להאטה בסחר העולמי.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ביפן ממשיך לצמוח בקצב יחסית יציב, כשהמכירות עלו בשיעור של 3.2% לעומת 2.1% בחודש הקודם, השיעור הגבוה ביותר מאז אמצע שנת 2015.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מוסיף להראות שיפור כאשר מספר האסדות הפעילות עלה ל- 733 לעומת 722 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 6.42$ לעומת מינוס 4.43M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 5% וננעל ברמה של 49.95$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 40% – 45% באפיק הצמוד ו- 55% – 60% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.