ישראל

 • התמ"ג צמח בשנת 2019 בשיעור של 3.3%, בהמשך לעליה בשנים 2018 ו-2017 (3.4% ו- 3.6% בהתאמה). בנוסף נרשמה עליה בשיעור של 1.3% בתוצר לנפש.
 • בשנת 2019 נרשמה עליה בשיעור של 3.9% בהוצאות לצריכה פרטית, וההוצאה לצריכה פרטית לנפש צמחה השנה בשיעור של 2%.
 • על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נרשמה עליה בשיעור של 4.3% בסך רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים ספטמבר-נובמבר 2019, זאת לאחר שבחודשים יוני-אוגוסט נרשמה עליה בשיעור של כ 8.4%.
 • הפדיון של רשתות השיווק בחודשים ספטמבר-נובמבר 2019 נותר יציב (שינוי בשיעור של 0.2%), לאחר צמיחה בשיעור של כ 3.6% בחודשים יוני-אוגוסט.
 • ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי בשיעור של 0.25%.
  תוצר מקומי גולמי 2015-2019

ארה"ב

 • בלילה שבין חמישי לשישי חיסלה ארה"ב את מפקד כוח קודס האיראני – קאסם סולימאני, המהלך הוביל לפתיחה שלילית בבורסת ארה"ב ולירידות בשיעור של -1%, בסוף יום המסחר נסגר המדד בירידה בשיעור של כ -0.7%.
 • מדד אמון הצרכנים של CB לחודש דצמבר רושם נתון של 126.5 נק' ובכך מפספס במעט את התחזיות שעמדו על 128.2 נק'.
 • מדד ISM במגזר הייצור לחודש דצמבר ממשיך את המגמה השלילית מתחילת השנה ויורד לרמה של 47.2 נק', למרות ציפיות לצמיחה לרמה של 49 נק'.
  עפ"י הגרף ניתן לראות חולשה מתמשכת בפעילות, תומך בריבית נמוכה לטווח ארוך.


מדד ISM

אירופה

 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור לחודש דצמבר בבריטניה ירד בהתאם לציפיות לרמה של 47.5 נק', המדד לחודש נובמבר עמד על 48.9 נק'.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הבנייה לחודש דצמבר בבריטניה ירד לרמה של 44.4 נק', בניגוד לתחזיות שצפו עליה במדד לרמה של 45.9 נק'.
 • השינוי במספר הבלתי מועסקים בגרמניה לחודש דצמבר גדל בהרבה מעבר לציפיות, כ- 8,000 דורשי עבודה לעומת צפי ל 2,000.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור לחודש דצמבר בגרמניה עלה לרמה של 43.7 נק', לעומת ציפיות שיישאר ללא שינוי ברמה של 43.4 נק'.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור לחודש דצמבר בסין מפספס במעט את התחזיות שעמדו על 51.8 נק' ומגיע ל 51.5 נק'.
 • הבנק המרכזי של סין הוריד את יחס הרזרבה לבנקים, מהלך שצפוי לשחרר לבנקים כ-115 מיליארד דולר הלוואות.

המלצות עיקריות

 • ממליצים על מח"מ של 4 – 5 שנים וזאת על רקע ציפיות ליציבות בריבית בארצות הברית וציפיות להורדת ריבית בישראל.
 • החזקה מאוזנת בין האפיק הצמוד לשקלי  וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי במהלך השנה החולפת.