עיקרי הדברים

ישראל

 • הנתונים מהשבוע החולף מחזקים את הערכתינו לאיתנות המשק והמשך הצמיחה ברבעון הראשון של השנה.
 • מדדי הפדיון לכלל ענפי הכלכלה המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הציגו עלייה בפדיון בסך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 3.6% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2018 עד פברואר 2019 בהשוואה לספטמבר 2018 עד נובמבר 2018, בהמשך לעלייה בשיעור של 5.7%.
 • הייצור התעשייתי עלה בדצמבר 2018 עד פברואר 2019 בשיעור של 8.3% בחישוב שנתי. הייצור התעשייתי הושפע לטובה מענפי הטכנולוגיה העילית, שהציגו עלייה בשיעור של 16.9% בחישוב שנתי.
 • יצוא השירותים (לא כולל חברות הזנק) עלה בחודש פברואר בשיעור של 2.6% (מנוכה עונתיות) ביחס לחודש הקודם. במקביל לעלייה שחלה בייצור התעשייתי בענפי טכנולוגיית עילית, יצוא השירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) הציג עלייה בשיעור של 3.7% בחודש פברואר, בהמשך לעלייה בשיעור של 9.5% בחודש ינואר.
 • נתונים טובים השתקפו גם במדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל. בחודש מארס עלה המדד בשיעור של 0.3%, בדומה לעלייה החודשית בשנת 2018 ומתחילת השנה. הירידה ביבוא התשומות במארס בנוסף לירידה במדד הפדיון של המסחר בקמעונאי, מיתנו את עליית המדד.
 • אמזון הוציאה הודעה בעברית בה פנתה למוכרים ישראליים למכור את הסחורה שלהם באתר אמזון המקומי. זהו השלב הראשון בכניסתה לשוק המקומי, בשלב הבא צפויים להיות הקמת מחסנים לוגיסטיים והזמנת ספקים בינלאומיים, בדומה לאופן פעילותה בשאר העולם. הכניסה של אמזון צפויה להגביר את התחרות הקמעונאית ובכך לעודד הורדת מחירים.
  קשה לומר עד כמה הורדת המחירים תהיה משמעותית, כאשר בוחנים את כניסת  אמזון לאוסטרליה, לאחר כשנה וחצי שבה אמזון פועלת בשוק המקומי, עדיין לא ניכרת ירידת מחירים משמעותית.
  מניות רשתות השיווק בשוק המקומי רשמו ירידות של עד 5% ביום ההודעה של אמזון, אך בימים לאחר מכן מרביתם רשמו התאוששות.

ארה"ב

 • הפד הותיר השבוע את הריבית ללא שינוי בטווח של 2.25%-2.5%, בהתאם לתחזיות השוק. בכך ממשיך הפד בגישתו "הסבלנית". יו"ר הפד, ג'רום פאוול, אמר כי להערכתם הירידה באינפלציה נובעת מגורמים זמניים ולכן אינו צופה צורך לעלות או להוריד את הריבית בעת הזו.
 • אנו מעריכים כי החלטה זו נובעת מכך שחברי הפד לא מקלים בנתונים בהוצאות הצרכנים ובהשקעות בעסקים, שנחלשו לאחרונה, ולכן לא רואים צורך להמשיך להדק את המדיניות המונטארית , ובאותה נשימה לא רואים צורך בהרחבת המדיניות לאחר נתוני צמיחה חזקים לרבעון הראשון של השנה.
 • שוק התעסוקה בארה"ב ממשיך להראות חוזקה, ארה"ב ייצרה בחודש אפריל 263 אלף משרות חדשות, הרבה מעל התחזיות שעמדו על כ- 217 אלף משרות. סקטור הקמעונאות היה הסקטור היחיד שסבל מירידה בכמות במשרות. בעקבות התוספת החדה במשרות, שיעור האבטלה בארה"ב ירד לשיעור של 3.6%, השיעור הנמוך ביותר מאז דצמבר 1969. החשש היחיד הוא הירידה החדה בשיעור ההשתתפות שהוסיפה לירידה בשיעור האבטלה.
 • מדד ה-ISM במגזר הייצור ירד בחודש אפריל ב2.5 נק' לרמה של 52.8 נק', מתחת לתחזיות שהיו ברמה של 55 נק'. זוהי הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה מאז הרבעון האחרון בשנת 2016.
 • מדד אמון הצרכנים של ה- Conference board הציג עליה חדה בחודש אפריל שהגיע לרמה של 129.2 נק'. נתון מעודד שעשוי לאותת על האצה מחודשת של הצריכה הפרטית.
 • הפריון לעובד עלה ברבעון הראשון בקצב המהיר ביותר ב- 4 השנים האחרונות, דבר שהוריד את עלויות העבודה והקטין את הסיכון להתפתחות אינפלציה. משרד העבודה האמריקאי פרסם כי פריון של העובדים במגזר הלא החקלאי עלה בשיעור של 3.6% בחישוב שנתי ברבעון האחרון. הקצב המהיר של הגידול בפריון הפחית את עלויות העבודה ונתן תמריץ אפשרי לרווחי התאגידים. העלייה בפריון הוזילה את העלות לתפוקת יחידה בשיעור של 0.9% ברבעון הראשון לאחר עליה של 2.5% ברבעון הקודם לו.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו ממשיך במגמת הירידה ובחודש מרץ עמד על 7.7%.
  צמיחת הכלכלה של גוש האירו הפתיע לטובה ועלתה בשיעור של 0.4% בחישוב רבעוני, מעט גבוהה מהתחזיות.
  בנוסף, נציין לחיוב כי האומדן הראשוני  למדד המחירים לצרכן בגוש הפתיע לטובה. מדד הליבה עלה בשיעור של 1.2% בחישוב שנתי לעומת הציפיה לעליה בשיעור של 1% בלבד.
 • בהחלטת הריבית בשבוע שעבר של הבנק המרכזי בבריטניה, הוחלט להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמתה הנוכחית בשיעור של 0.75%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin פספס את התחזיות וחזר לרדת לאחר העלייה שנרשמה במארס. בחודש אפריל ירד המדד ב- 0.6 נק' לעומת חודש קודם. נזכיר כי מדד הגבוה מרמת ה- "50" מסמן על התרחבות המשק היצרני.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו-  50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו
 • חשיפה מנייתית ברמה של 85%-90% מהמדיניות.
 • אנו ממליצים להוריד מעט חשיפה לשוק האמריקאי לאחר העליות החדות מתחילת שנה.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 4 שנים.