עיקרי הדברים

ישראל

 • סך יצוא השירותים לחודש אוגוסט ירד בשיעור של 0.6% והסתכם ב- 3.5 מיליארד דולר, הנובע מירידה חדה בשיעור של 7.9% בהכנסות מתיירות.
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים מוסיפים להצביע על צמיחה, כאשר בחודשים יולי – ספטמבר נרשמה עלייה בשיעור של 6.7% במונחים שנתיים, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. העלייה החדה ביותר נרשמה בקבוצה מוצרים ושירותים אחרים המהווה כ- 42% מסך הרכישות.
 • שוק העבודה מוסיף להפגין חוזקה, כששיעור האבטלה לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי בשיעור של 4.1% המשקף כ- 163 אלף בלתי מועסקים בסך הכל.
 • המדד המשולב למצב המשק לחודש ספטמבר עלה בשיעור של 0.3%, דבר המצביע על המשך התרחבות הפעילות במשק בקצב יציב מתחילת השנה.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 0.52%.

ארה"ב

 • מדד ההוצאה הפרטית, הבודק את השינוי בערך הכולל של הוצאות הצרכנים לסחורות ושירותים, עלה בשיעור של 1% לעומת 0.1% בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שצריכה מהווה דחף עיקרי להנעת הכלכלה ומגלמת בתוכה הסבר לכשני שליש מהתוצר הלאומי.
 • מדד אמון הצרכנים של חוברת קונפירנס בורד (CB), הפתיע לטובה כשעלה מעבר לתחזיות לרמה של 125.9 לעומת 120.6 בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ממשיך להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשעלה לרמה של 54.6 לעומת 54.5 בחודש הקודם, הרמה הגבוהה ביותר מתחילת השנה.
 • שוק העבודה האמריקאי מוסיף להתקרב לתעסוקה מלאה כששיעור האבטלה ירד ל- 4.1% לעומת 4.2% בחודש הקודם, דבר המלמד על עוצמתה של הפעילות הכלכלית.
 • מדד מנהלי הרכש בסקטור הלא היצרני ISM, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשעלה לרמה של 60.1 לעומת 59.8 בחודש הקודם. הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף שנת 2015.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P ירד ב- 0.07%.

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בגוש האירו מראים כי כלכלת הגוש צמחה בשיעורים של 0.6% ו- 2.5% בהתאמה, דבר המצביע על האצה מתמשכת בקצב הצמיחה.
 • שיעור האבטלה בגוש האירו ירד ל- 8.9% לעומת 9% בחודש הקודם. השיעור הנמוך ביותר מראשית שנת 2009.
 • אינפלציית הליבה באירופה ירדה ל- 0.9% לעומת 1.1% בחודש הקודם.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה ממשיך להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשעלה לרמה של 60.6 לעומת 60.5 בחודש הקודם.
 • שיעור האבטלה בגרמניה נותר ללא שינוי בשיעור של 5.6%.
 • הבנק המרכזי של בריטניה העלה את הריבית מ- 0.25% ל- 0.5% ובנוסף הותיר את קצב רכישות האג"ח על 10 מיליארד ליש"ט בחודש.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 1.01%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • המכירות הקמעונאיות ביפן ממשיכות לצמוח בקצב יחסית יציב כשעלו בשיעור של 2.2% לעומת 1.8% בחודש הקודם.
 • מדד הייצור התעשייתי ביפן ירד בשיעור של 1.1% לעומת עלייה של 2% בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה המצביע על מידת בריאותה הכלכלית של המדינה. המגזר היצרני מגיב מהר לעליות ולמורדות במחזור העסקים ונמצא בהלימה לתנאי הצרכן, כמו רמות העסקה והשתכרות.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, נותר ללא שינוי ברמה של 51 נקודות.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, רשם ירידה מתונה לרמה של 729 אסדות פעילות לעומת 737 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 2.43M לעומת 0.85M בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 3.12% וננעל ברמה של  62.09$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.