עיקרי הדברים

ישראל

 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוסיפים להראות על צמיחה כאשר בחודשים ינואר עד מרץ 2018 נרשמה עלייה בשיעור של 4.7% בחישוב שנתי בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. ראוי לציין כי הנתונים משקפים גם עלייה בשימוש בכרטיסי אשראי של הצרכנים.
 • הייצור התעשייתי עלה בשיעור של 2.8% בחודשים דצמבר 2017 עד פברואר 2018 בחישוב שנתי, על פי הנתונים המתפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) עלה בשיעור של 6.9% בחודש דצמבר והסתכם בסכום בסך של 4.2 מיליארד דולר.
 • המדד המשולב למצב המשק לחודש פברואר עלה בשיעור של כ – 0.3%, בדומה לקצב העלייה בחודשים הקודמים ודומה לקצב עלייתו הממוצעת במהלך 2017.
 • סקר החברות לרבעון הראשון של 2018 שנערך על ידי בנק ישראל מצביע על המשך צמיחה של המגזר העסקי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.25%.

ארה"ב

 • הפד הותיר השבוע את הריבית ברמתה הנוכחית בשיעור של 1.5% – 1.75% וזאת בהתאם לצפי.
 • שיעור האבטלה של חודש אפריל הפתיע לטובה וירד לשיעור של 3.9% לעומת הצפי לירידה לשיעור של 4%.
 • השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי, פספס את הצפי והראה על עלייה של 164 אלף משרות חדשות לעומת הצפי לעליה של 189 אלף משרות.
 • השכר הממוצע לשעת עבודה בארה"ב הברית פספס את הצפי ועלה בשיעור של 0.1% לעומת הצפי לעלייה בשיעור 0.2%.
 • מדד ISM במגזר הלא יצרני, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, פספס את הצפי וירד לרמה של – 56.8 לעומת 58.8 בחודש קודם, למרות זאת הוא נותר גבוה מרמת ה" 50 " ולכן מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • מדד מנהלי הרכש בסקטור היצרני ISM , הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני, הפתיע לרעה וירד לרמה של 57.3 לעומת 59.3 בחודש הקודם. למרות זאת הוא נותר גבוה מרמת ה" 50 " ולכן מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא רשם עליה של 2.6% כמו בחודש הקודם. מדד זה מלמד על כך שעלייה בדרישה תעודד את היצרנים להגביר את התפוקה ובכך את הפעילות הכלכלית.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 בסיכום שבועי ירדה מעט וננעלה בשיעור של 2.95%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 0.24%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו (ליבה) הפתיע לרעה בפרסום המקדמי והראה על עלייה בשיעור של 0.7% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.9%.
 • שיעור האבטלה בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 8.5% , בהתאם לצפי בשוק.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו עלה בחודש אפריל בשיעור של 0.1% ובכך פספס את הצפי לעליה בשיעור של 0.5%.
 • מדד מנהל הרכש במגזר הייצור בגרמניה ממשיך להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשנותר ללא שינוי ברמה של 58.1.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %0.90.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, הפתיע לטובה ועלה לרמה של 51.1 לעומת 51 בחודש הקודם.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות עלה לרמה מתואמת עונתית של 6.218 מיליון לעומת 2.170 מיליון בחודש הקודם, לעומת הצפי שהיה לרמה של 0.739 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 834 אסדות פעילות לעומת 825 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 2.38% וננעל בשער של 69.72 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.