ישראל

 • כלכלני חברת Moody's הותירו השבוע את דירוג האשראי של ישראל בדירוג A1 עם צפי חיובי לכלכלה המקומית, וזאת למרות החשש שיהיה כישלון נוסף בהרכבת ממשלה. בחברת Moody's ציינו כי פיתוח מאגרי הגז של לוויתן ותמר ישפר את מאזן התשלומים של ישראל, את המצב הפיסקאלי ואת מצבה הגיאופוליטי במזרח התיכון.
  תחזית הדירוג נשארה גם היא ללא שינוי – תחזית חיובית, שמשמעותה כי תיתכן העלאת דירוג אם כלכלת ישראל תמשיך להציג תוצאות טובות.

ארה"ב

 • שיעור האבטלה בארה"ב ירד בחודש האחרון לרמה של 3.5%, הרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 1969. מנגד, כלכלת ארה"ב הוסיפה 136 אלף משרות חדשות במגזר הלא-חקלאי בספטמבר, הקצב הנמוך ביותר זה ארבעה חודשים, ומתחת לצפי לתוספת של 145 אלף משרות.
 • מלאי הנפט הגולמי עלה בניגוד לתחזיות בשבוע האחרון והגיע ל – M100.
 • מדד ISM במגזר הלא יצרני בחודש ספטמבר ירד יותר מהצפי לרמה של 52.6. מדד ISM במגזר הייצור בחודש ספטמבר ירד בניגוד לתחזיות לרמה של 47.8. שני נתונים אלו מגבירים את החששות כי ההאטה העולמית מתחילה להשפיע גם על ארה"ב.

מדד ISM במגזר הייצור:

 

 

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן במונחים שנתיים בגוש היורו עלה בפחות מהצפי בשיעור של 0.9% . שיעור האבטלה בגוש היורו בחודש אוגוסט ירד בניגוד לתחזיות לשיעור של 7.4%.
 • שיעור האבטלה בגרמניה בחודש ספטמבר עמד בצפי ונותר ללא שינוי בשיעור של 5.0%. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה בחודש ספטמבר ירד בפחות מהצפי לרמה של 41.7.
 • התמ"ג במונחים שנתיים בבריטניה עלה ביותר מהצפי בשיעור של 1.3%. מדד מנהלי הרכש – בנייה בבריטניה בחודש ספטמבר ירד בניגוד לצפי לרמה של 43.3. מדד מנהלי הרכש – ייצור בבריטניה בחודש ספטמבר עלה בניגוד לתחזיות לרמה של 48.3.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור לחודש ספטמבר עלה בניגוד לתחזיות לרמה של 51.4.
 • מדד Tankan בחברות התעשייתיות הגדולות ביפן ברבעון השלישי ירד בפחות מהצפי לרמה של 5 . מדד Tankan בחברות הלא תעשייתיות הגדולות ביפן ברבעון השלישי ירד בפחות מהצפי לרמה של 21 .

המלצות עיקריות

 • ממליצים לשמור על מח"מ של 3 – 4 שנים וזאת על רקע המשך עליית התשואות כתיקון לירידה החריפה שהייתה לפני כן.
 • החזקה של 40% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 60% באפיק השקלי וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי מתחילת השנה.