עיקרי הדברים

ישראל

 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוסיפים להראות על צמיחה כאשר בחודשים דצמבר 2018 עד פברואר 2019 נרשמה עלייה בשיעור של 5.4% בחישוב שנתי בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
 • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי בחודשים ינואר עד מרץ 2019 נרשמו בממוצע כ- 391 אלף כניסות של תיירים לארץ (מנוכה עונתיות) לעומת ממוצע של 374 אלף כניסות שנרשמו באוקטובר עד דצמבר 2018.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 1.36%.

ארה"ב

 • נתוני שוק העבודה הפתיעו לטובה בחודש מרץ והציגו תוספת של 196 אלף משרות במגזר הלא חקלאי לעומת הצפי לתוספת של 175 אלף משרות .לאחר הירידה החדה בחודש פברואר, תוספת מעודדת הרומזת שהכלכלה מוכנה לחזור לצמוח.
 • שיעור האבטלה נותר ללא שינוי החודש בהתאם לתחזיות בשיעור של 3.8%.
 • השכר הממוצע לשעת עבודה ירד מעט ומציג עלייה שנתית בשכר בשיעור של 3.2%. למרות זאת השכר עולה בקצב הקרוב לקצב השיא בעשור האחרון.
 • מדד ISM במגזר הייצור הפתיע לטובה ועלה החודש לרמה של 55.3, לעומת הנתון מהחודש הקודם אשר עמד על רמה של 54.2. מעל לצפי לרמה של 54.5.
 • מדד ISM במגזר הלא יצרני פספס את התחזיות וירד החודש לרמה של 56.1, לעומת הנתון מהחודש הקודם אשר עמד על רמה של 59.7. מתחת לצפי לרמה של 58.1. זוהי הרמה הנמוכה ביותר ב- 19 חודשים האחרונים, למרות זאת המדד עדיין נמצא ברמה היסטורית גבוהה.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא (ליבה) פספס את התחזיות ועלה החודש בשיעור של 0.1% בלבד, לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.3%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות (ליבה) פספס את התחזיות וירד החודש בשיעור של 0.4%, בניגוד לצפי לעליה בשיעור של 0.4%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים עלתה השבוע וננעלה ברמה של 2.50%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 2.06%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו פספס את התחזיות החודש והציג עלייה שנתית בשיעור של 1.4%, לעומת הצפי לעלייה שנתית בשיעור של 1.5%.
 • שיעור האבטלה בגוש האירו נותר ללא שינוי החודש בשיעור של 7.8%, בהתאם לתחזיות.
 • מדדי מנהלי הרכש בגוש האירו הראו החודש על מגמה מעורבת. מגזר הייצור הציג ירידה לרמה של 47.5 לעומת הציפיה להישאר ברמתו מהחודש הקודם שעמדה על 47.6. מנגד, מגזר השירותים הציג עלייה לרמה של 53.3 בניגוד לצפי להשאר ברמה מהחודש שעבר שעמדה על 52.7.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו הפתיע לטובה ועלה החודש בשיעור של 0.4% לעומת הציפיה לעליה בשיעור של 0.2%.
 • מדד מנהלי הרכש בגרמניה, הציג ירידה נוספת החודש לרמה של 44.1. בכך הוא ממשיך לשהות ברמה נמוכה מרמת ה-"50" אשר מצביע על התכווצות.
 • מדדי מנהלי הרכש בבריטניה הציגו החודש מגמה מעורבת. מגזר הייצור הפתיע לטובה ועלה לרמה של 55.1 לעומת הצפי לרמה של 51.2. מנגד, מגזר השירותים חווה ירידה לרמה של 48.9, מתחת לרמת ה- "50" אשר מצביע על התכווצות.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 2.86%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדדי מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור והשירותים בסין, הפתיעו לטובה והציגו החודש עלייה לרמה של 50.8 ו- 54.4. בכך מגזר הייצור חצה את רמת ה- "50" המצביע על התרחבות.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 7.238 מיליון לעומת 2.800 מיליון בשבוע הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 0.425 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 831 אסדות פעילות לעומת 816 אסדות פעילות בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 4.89% וננעל בשער של 63.08 דולר לחבית

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו-  50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו
 • חשיפה מנייתית ברמה של 85%-90% מהמדיניות.
 • אנו ממליצים להוריד מעט חשיפה לשוק האמריקאי לאחר העליות החדות מתחילת שנה.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 4 שנים.