עיקרי הדברים

ישראל

 • סך יצוא השירותים לחודש פברואר ירד בשיעור של 0.8% והסתכם ב- 3.2 מיליארד דולר, כאשר הירידות החדות ביותר נרשמו ע"י יצוא שירותי תחבורה אחרים ומיצוא שירותים עסקיים, המהווה כשני שליש מסך יצוא השירותים.
 • שוק העבודה מוסיף להפגין חוזקה, כשהאבטלה לחודש מרץ נותרה ללא שינוי בשיעור של 4.2%. זאת ועוד, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של השנה עומד על 4.2% לעומת 4.4% ברבעון הקודם, דבר העשוי לתמוך בצריכה פרטית חזקה גם בשנה זו.
 • המגזר העסקי במשק ממשיך להצביע על צמיחה מהירה, כשהמדד המשולב למצב המשק עלה בחודש מרץ בשיעור של 0.4%, הנובע מעלייה ביבוא מוצרי הצריכה ומעלייה ביצוא הסחורות.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 0.33%.

ארה"ב

 • מדד ההוצאה הפרטית, הבודק את השינוי בערך הכולל של הוצאות הצרכנים לסחורות ושירותים, נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שצריכה מהווה דחף עיקרי להנעת הכלכלה ומגלמת בתוכה הסבר לכשני שליש מהתוצר הלאומי.
 • מדד מנהלי הרכש בסקטור היצרני ISM, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני, הראה התכווצות כשירד לרמה של 54.8 לעומת 57.2 בחודש הקודם, אך עם זאת נשאר ברמה גבוהה ומעל 50 נקודות, דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית. למנהלי הרכש יתרון מעצם גישתם המוקדמת לנתוני החברה בה הם מועסקים ולכן ניתן ללמוד ממדד זה על המצב הכלכלי הכולל במדינה.
 • המאזן המסחרי, המודד את השוני בין ערכי היבוא וערכי היצוא של סחורות ושירותים, עלה לרמה של מינוס 43.7 לעומת מינוס 43.8 בחודש הקודם, דבר המראה כי המדינה מייבאת הרבה יותר ממה שהיא מייצאת.
 • שוק העבודה האמריקאי מוסיף להפגין חוזקה כאשר נוספו למשק כ- 211 אלף משרות חדשות לעומת 79 אלף בחודש הקודם. זאת ועוד, שיעור האבטלה מוסיף להתקרב לתעסוקה מלאה כשירד לשיעור של 4.4% לעומת 4.5% בחודש הקודם. נתונים טובים אלו מעלים את ההסתברות כי ההפדרל ריזרב יעלה את הריבית בישיבתו הקרובה שתיערך בחודש יוני.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.63%.

אירופה

 • הנתונים באירופה ממשיכים להפתיע לטובה, כשהאבטלה בגוש נותרה ללא שינוי ברמתה הנמוכה ביותר מאז שנת 2009.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני לרבעון הראשון של השנה מראים כי כלכלת הגוש צמחה בשיעור של 0.5% ברבעון זה.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשנותר ללא שינוי ברמה של 58.2. לעומתו, מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עלה לרמה של 55.4 לעומת 54.7 בחודש הקודם.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגרמניה עלו בשיעור של 0.3%, זאת לעומת עלייה בשיעור של 0.5% בחודש הקודם.
 • הבחירות בצרפת יסתיימו היום כאשר מסתמן כי מועמד המרכז מקרון יזכה. אנו מעריכים כי תוצאות הבחירות ימשיכו להשפיע לחיוב על השווקים בכלל ועל אירופה בפרט.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 3.36%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • בשבועות האחרונים שוק המניות הסיני הציג את הביצועים החלשים ביותר, דבר העשוי להשפיע בהמשך על הפעילות הכלכלית גם במדינות אחרות.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, רשם ירידה חדה לרמה של 50.3 לעומת 51.2 בחודש הקודם. על אף הירידה, רמתו הנוכחית מוסיפה להיות גבוהה ומעל 50, דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין ירד אף הוא לרמה של 51.5 לעומת 52.2 בחודש הקודם.

נפט

 • בסוף החודש יפגשו נציגי מדינות אופ"ק בוינה על מנת לבחון את השפעת הקיצוץ על היצע הנפט העולמי ועל מנת להחליט על הקפאה נוספת בתפוקה.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מוסיף להראות שיפור כאשר מספר האסדות הפעילות עלה ל- 703 לעומת 697 בשבוע הקודם. ארה"ב כידוע אינה שותפה להסכם מדינות אופ"ק לקיצוץ התפוקה ולכן החשש הוא שתציף את העולם בנפט זול.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של מינוס 0.93M לעומת מינוס 3.64M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 4.64% וננעל ברמה של 49.48$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.