עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ בשיעור של 0.3%. מהנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי עליות המחירים המשמעותיות נרשמו בתחומים הבאים: הלבשה והנעלה עליה בשיעור של 4.9%, תרבות ובידור עליה בשיעור של 1.9% ודיור עליה של 0.9%. ירידת מחירים משמעותית נרשמה בתחום הירקות ופירות טריים בשיעור של 3.2%.
 • בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, בשיעור של 0.1%.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברבעון הרביעי של שנת 2017 ירד מספר המשרות הפנויות ל – 104.1 אלף בממוצע לחודש לעומת 105.4 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון השלישי של שנת 2017. בסיכום שנתי, בשנת 2017 עלה מספר המשרות הפנויות לממוצע חודשי של 103.1 אלף משרות לעומת 97.5 אלף משרות בשנת 2016.
 • בנק ישראל פרסם את התחזית המעודכנת להמשך – בשנת 2018 ו – 2019 התוצר המקומי גולמי צפוי לצמוח בשיעורים של 3.4% ו – 3.5% בהתאמה. האינפלציה בשנת 2018 צפויה לעמוד בשיעור של 1.1%. הריבית המוניטרית צפויה להישאר ברמה הנוכחית ולעלות ברבעון האחרון לשיעור של 0.25%.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.06%.

ארה"ב

 • היקף המכירות הקמעונאיות הפתיע לטובה ועלה החודש בשיעור של 0.6% לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 0.4% וזאת לאחר שלושה נתונים שליליים..
 • מדד התחלות בניית בתים חדשים עלה בשיעור של 1.9%, לקצב שנתי של 1.319 מיליון לעומת 1.295 מיליון בחודש הקודם. מדד אישורי הבנייה, המציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשים, הפתיע לטובה ועלה לרמה של 1.354 מיליון לעומת הצפי לעלייה לרמה של 1.330 מיליון.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 בסיכום שבועי עלתה לשיעור של 2.96%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.52%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ בגוש האירו פספס מעט את התחזיות כשעלה בשיעור של 1.3% במונחים שנתיים לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 1.4%.
 • מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ בבריטניה עלה בשיעור של 0.1% ובכך פספס את הצפי לעלייה בשיעור של 0.3%.
 • שיעור האבטלה בחודש פברואר בבריטניה הפתיע לטובה כשירד לשיעור של 4.2% לעומת הצפי שהיה לשיעור של 4.3%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בבריטניה פספס את התחזיות כשהצביע על ירידה החודש בשיעור של 1.2% לעומת הצפי שהיה לירידה בשיעור של 0.5%
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 1.34%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • נתוני התמ"ג בסין לרבעון הראשון הצביעו על עליה בשיעור של 6.8% במונחים שנתיים, בהתאם לצפי בשוק.
 • מדד הייצור התעשייתי בסין פספס את התחזיות כשעלה בשיעור של 6% לעומת הצפי שהיה לעליה בשיעור של 6.4%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 1.071 מיליון לעומת 3.306 מיליון בחודש הקודם, ובכך הפתיע לטובה לעומת הצפי שהיה לרמה של מינוס 0.5 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 820 אסדות פעילות לעומת 815 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 1.47% וננעל בשער של 68.38 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.