עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ינואר עמד על 9,821 ש"ח (במחירים קבועים).
 • מסקר הערכת מגמות בעסקים של חודש פברואר המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה שהמאזן הכולל עבור הסקטור העסקי מראה על ירידה מתונה בפברואר לעומת ינואר, בנוסף נרשמה ירידה חדה במאזן הנטו על היקף המכירות במסחר הקמעונאי בפברואר לעומת ינואר.
 • יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו לסוף חודש מרץ 2018 בסך של 115,978 מיליוני דולרים, המשקף קיטון בסך של 313 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הסיבות שמנה בנק ישראל לקיטון הם העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ – 587 מיליוני דולרים והעברות המגזר הפרטי בסך של כ – 6 מיליוני דולרים. הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של 143 מיליוני דולרים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.31%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן ליבה (CPI) של חודש מרץ עלה בשיעור של 0.2% , בהתאם לצפי בשוק.
 • מדד המחירים ליצרן של חודש מרץ הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 0.3% בניגוד לצפי שהיה לעליה בשיעור של 0.1%.
 • מדד מחירי היצוא של חודש מרץ הפתיע ועלה בשיעור של 0.3% בניגוד לצפי שהיה לעליה בשיעור של 0.2%.
 • מדד מחירי היבוא של חודש מרץ פספס את הצפי שהיה לעליה בשיעור של 0.2% ונותר ללא שינוי.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 בסיכום שבועי עלתה לשיעור של 2.83%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 1.99%.

אירופה

 • הייצור התעשייתי בחודש פברואר של גוש האירו, פספס את הצפי בשוק וירד בשיעור של 0.8% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.1%.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה בחודש מרץ בשיעור של 0.4%, בהתאם לצפי בשוק.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 1.17%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ בסין פספס את הצפי כשירד בשיעור של 1.1% בניגוד לצפי שהיה לירידה בשיעור של 0.5%.
 • היבוא בסין רשם עלייה בחודש מרץ בשיעור שנתי של 14.4%, לעומתו הייצוא ירד בחודש מרץ בשיעור שנתי של 2.7%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות עלה לרמה מתואמת עונתית של 3.306 מיליון לעומת מינוס 4.617 מיליון בחודש הקודם, לעומת הצפי שהיה לרמה של מינוס 0.6 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 815 אסדות פעילות לעומת 808 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה בשיעור של 8.15% וננעל בשער של 72.58 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.