עיקרי הדברים

ישראל

 • מסקר הערכת מגמות בעסקים של חודש יוני המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה שהמאזן הכולל עבור הסקטור העסקי מראה על עליה בחודש מאי לעומת אפריל. בנוסף נרשמה עליה חדה במאזן הנטו על היקף המכירות במסחר הקמעונאי בחודש מאי.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אפריל עמד על 9,927 ש"ח (במחירים קבועים).
 • יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו לסוף חודש יוני 2018 בסך של 114,833 מיליוני דולרים, המשקף גידול בסך של 133 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הסיבות שמנה בנק ישראל לגידול הם: רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של 125 מיליוני דולרים, העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ – 31 מיליוני דולרים ושיערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ – 6 מיליוני דולרים. הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ – 29 מיליוני דולרים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.59%.

ארה"ב

 • השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי, עלה לרמה מתואמת עונתית של 213 אלף לעומת הצפי שהיה לרמה של 200 אלף בלבד, מה שמוסיף להצביע על פעילות כלכלית חזקה בארה"ב.
 • שיעור האבטלה בארה"ב פספס את הצפי ועלה לרמה של 4.0%, זאת בניגוד לצפי להישאר ללא שינוי ברמה של 3.8%.
 • מדד ISM במגזר הייצור, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני, הפתיע לטובה ועלה מעל התחזיות לרמה של 60.2 לעומת 58.7 בחודש קודם, וממשיך להצביע על התרחבות כלכלית.
 • מדד ISM במגזר הלא יצרני, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, הפתיע לטובה ועלה לרמה של – 59.1 לעומת 58.6 בחודש קודם ומוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • השכר הממוצע לשעת עבודה בחודש יוני עלה בשיעור של 0.2% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.3%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה וננעלה בשיעור של 2.82%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 1.52%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו הפתיע לטובה וירד מעט לרמה של 8.4% לעומת הצפי להישאר ללא שינוי ברמה של 8.5%.
 • מדד מנהל הרכש במגזר הייצור בבריטניה ממשיך להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשעלה לרמה של 54.4 לעומת 54.3 בחודש הקודם.
 • מדד מנהל הרכש במגזר השירותים בבריטניה ממשיך להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשעלה לרמה של 55.1 לעומת 54 בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %1.56.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, פספס את הצפי וירד לרמה של 51.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר השירותים ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, הפתיע לטובה ועלה לרמה של 53.9.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות עלה לרמה מתואמת עונתית של 1.245 מיליון לעומת מינוס 9.891 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 5.200 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 863 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 0.47% וננעל בשער של 73.80 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.