עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ספטמבר עמד על 9,844 ש"ח (במחירים קבועים).
 • מסקר הערכת מגמות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי המאזן הכולל עבור הסקטור העסקי בחודש אוקטובר בהשוואה לחודש ספטמבר הינו חיובי. מאזני הנטו מראים על עלייה חדה בענפי התעשייה והשירותים בחודש אוקטובר לעומת חודש ספטמבר, כמו גם ענף המלונאות שחווה עליה במאזן הנטו בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
 • יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו לסוף חודש נובמבר 2018 בסך של 115,056 מיליוני דולרים, המשקף גידול בסך של 1,145 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הסיבות שמנה בנק ישראל לגידול הם: רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של 218 מיליוני דולרים, שיערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ – 623 מיליוני דולרים והעברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 309 מיליוני דולרים. הקיטון קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 5 מיליוני דולרים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 1.67%.

ארה"ב

 • השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי,פספס את התחזיות ועלה לרמה מתואמת עונתית של 155 אלף בלבד לעומת הצפי שהיה לרמה של 200 אלף. הנתון של חודש שעבר התעדכן מטה לרמה מתואמת עונתית של 237 אלף.
 • שיעור האבטלה בחודש אוקטובר נותר ללא שינוי בשיעור של 3.7% , בהתאם לתחזיות.
 • השכר הממוצע באוקטובר (חודשי) עלה בשיעור של 0.2%, מעט מתחת לצפיות שהראו על עליה בשיעור של 0.3%.
 • מדד ISM במגזר הייצור הפתיע לטובה ועלה לרמה של 59.3, לעומת החודש שעבר אשר עמד על רמה של 57.7. בכך ממשיך להצביע על התרחבות כלכלית.
 • מדד ISM במגזר הלא יצרני, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, הפתיע לטובה ועלה לרמה של  7 לעומת 60.3 בחודש הקודם, זאת בניגוד לצפי לירידה לרמה של  59.2.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה השבוע וננעלה ברמה של 85%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 4.60%.

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני בגוש האירו מצביעים על צמיחה מתונה בשיעור של 0.2% מהרבעון הקודם המשקפת צמיחה שנתית בשיעור של 1.6%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו הפתיע לטובה ועלה בשיעור (חודשי) של 0.3% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.2%.
 • מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור והשירותים בגוש האירו הפתיעו לטובה כשעלו לרמה של 51.8 ו- 53.4 בהתאמה לעומת הצפי בשני המגזרים להיוותר ללא שינוי.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה הפתיע לטובה ועלה לרמה של 51.8 לעומת 51.6 בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של 3.61%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדדי מנהלי הרכש של Caixin במגזרי הייצור והשירותים בסין ממשיכים להצביע על צפי להתרחבות כלכלית, כאשר הפתיעו לטובה החודש ועלו לרמה של 50.2 ו- 53.8.
 • נתוני היצוא והיבוא בסין פספסו את התחזיות ועלו בשיעורים של 5.4% ו- 3% בהתאמה.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 7.323 מיליון לעומת 3.577 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 0.942 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 877 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 3.3% וננעל בשער של 52.61 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% – 50%  באפיק הצמוד ו-  50% – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.