עיקרי הדברים

ישראל

 • מסקר הערכת מגמות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המאזן הכולל עבור הסקטור העסקי בחודש ינואר 2019 בהשוואה לחודש דצמבר 2018 מראה על ירידה. מאזני הנטו על המכירות בענפי התעשייה והשירותים מראים על ירידה בחודש ינואר 2019 לעומת חודש דצמבר 2018.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בשנת 2018 עמד על 9,966 ש"ח (במחירים קבועים) המשקפת עלייה בשיעור של 2.8% לעומת שנת 2017.
 • יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו לסוף חודש פברואר 2019 בסך של 117,947 מיליוני דולרים, המשקף קיטון בסך של 207 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הקיטון מוסבר על ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ- 684 מיליוני דולרים. הקיטון קוזז על ידי רכישת מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ- 2 מיליוני דולרים, העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 31 מיליוני דולרים ושערות יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 444 מיליוני דולרים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 1.61%.

ארה"ב

 • שיעור האבטלה הפתיע לטובה החודש וירד לשיעור של 3.8% לעומת 4% בחודש הקודם.
 • השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי פספס את התחזיות והציג תוספת של 20 אלף מועסקים בניגוד לצפי שעמד על תוספת של 181 אלף.
 • השכר הממוצע לשעת עבודה (חודשי) עלה בשיעור של 0.4% ובכך עלה מעל הצפי שעמד על עליה בשיעור של 0.3%.
 • מדד ה-ISM במגזר הלא יצרני הפתיע לטובה החודש כשעלה לרמה של 59.7 לעומת הצפי לעלייה לרמה של 57.3.
 • הנתונים בשוק הנדל"ן שפורסמו השבוע הראו שיפור. מדד מכירות בתים חדשים עלה בשיעור של 3.7% לרמה המשקפת מכירות של 621 אלף בתים חדשים, מדד היתרי בנייה חדשים עלה בשיעור של 1.4% ובכך שיקף 1.345 מיליון היתרי בנייה ומדד התחלות בניית בתים חדשים עלה בשיעור חד של 18.6% כמעט כפול מהצפי שהראה על עלייה בשיעור של 9.9% ובכך משקף התחלות בנייה של 1.230 מיליון.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה השבוע בחדות וננעלה ברמה של 2.63%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 2.16%.

אירופה

 • הבנק המרכזי האירופאי הותיר כצפוי את הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפקדונות בשיעור של מינוס 0.4%.
 • נתוני התמ"ג לרבעון האחרון של שנת 2018 בגוש האירו מצביעים על צמיחה מתונה בשיעור של 0.2% מהרבעון הקודם המשקפת צמיחה שנתית בשיעור של 1.1%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו הפתיע לטובה ועלה בשיעור (חודשי) של 1.3% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 1.2%.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגוש האירו, הפתיע לטובה ועלה לרמה של 52.8 לעומת 52.3 בחודש שעבר.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בבריטניה, הפתיע לטובה ועלה לרמה של 51.3 לעומת 50.1 בחודש שעבר.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של 0.86%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן (חודשי) בסין הפתיע לטובה החודש ועלה בשיעור של 1% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.7%.
 • מדדי מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין, פספס את הצפי כשהציג החודש ירידה לרמה של 51.1 לעומת הצפי שעמד על רמה של 53.5.
 • נתוני היצוא והיבוא בסין הראו החודש על הרעה בנתונים כאשר היצוא ירד בשיעור חד של 20.7% והיבוא ירד בשיעור של 5.2%.
 • נתוני התמ"ג לרבעון האחרון של שנת 2018 ביפן הפתיעו לטובה והראו על צמיחה בשיעור של 0.5% לעומת הצפי לצמיחה בשיעור של 0.4%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 7.069 מיליון לעומת מינוס 8.647 מיליון בשבוע הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 1.203 מיליון.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 0.48% וננעל בשער של 56.07 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 4 שנים.