עיקרי הדברים

ישראל

 • מסקר הערכת מגמות בעסקים של חודש מאי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה שהמאזן הכולל עבור הסקטור העסקי מראה על ירידה בחודש אפריל לעומת מרץ. בנוסף נרשמה ירידה חדה במאזן הנטו על היקף המכירות במסחר הקמעונאי בחודש אפריל .
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מרץ עמד על 10,413 ש"ח (במחירים קבועים).
 • יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו לסוף חודש מאי 2018 בסך של 114,700 מיליוני דולרים, המשקף קיטון בסך של 654 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הסיבות שמנה בנק ישראל לקיטון הם: העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ – 34 מיליוני דולרים ושיערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ – 803 מיליוני דולרים. הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של 167 מיליוני דולרים והעברות המגזר הפרטי בסך כ – 16 מיליוני דולרים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.48%.

ארה"ב

 • מדד ISM במגזר הלא יצרני, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, הפתיע לטובה ועלה לרמה של – 58.6 לעומת 56.8 בחודש קודם ומוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים בסיכום שבועי עלתה וננעלה בשיעור של 2.96%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.11%.

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני במונחים שנתיים בגוש האירו מראים כי כלכלת הגוש צמחה בשיעור של 2.5% ברבעון הראשון לשנת 2018, נתון המצביע על האצה מתמשכת בקצב הצמיחה.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו עלה בחודש מאי בשיעור של 0.1% ובכך פספס את הצפי לעליה בשיעור של 0.5%.
 • מדד מנהל הרכש במגזר השירותים בבריטניה ממשיך להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשהפתיע לטובה ועלה לרמה של 54.0.
 • מדד הייצור התעשייתי של חודש אפריל בגרמניה פספס את הצפי וירד בשיעור של 1% בהשוואה לצפי לעליה בשיעור של 0.3%
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %1.11.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בסין לחודש מאי פספס את הצפי וירד בשיעור של 0.2% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 0.1.
 • היבוא והייצוא בסין הפתיעו לטובה כאשר רשמו עלייה בחודש מאי בשיעורים שנתיים של 26.0% ו12.6% בהתאמה לעומת הצפי לעליה בשיעורים שנתיים של 18.7% ו10.0% בהתאמה.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני ביפן מראים על ירידה בשיעור של 0.2% ברבעון הראשון לשנת 2018.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות עלה לרמה מתואמת עונתית של 2.072 מיליון לעומת מינוס 3.620 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 2.000 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 862 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 1.20% וננעל בשער של 66.53 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.