עיקרי הדברים

ישראל

 • מסקר הערכת מגמות בעסקים עולה כי המאזן נטו הכולל בחודש אוגוסט עומד על 23.3% לעומת 19.6% בחודש הקודם, דבר המראה על יציבות במאזן הפעילות הכוללת. המאזן הוא למעשה ההפרש המשוקלל בין אחוזי המנהלים אשר דיווחו על עלייה בפעילות החברה לבין אלו שדיווחו על ירידה, לאחר שקלול לפי המשקולות המתאימים לגודל כל ענף במגזר העסקי.
 • ישראל ושוויץ חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה מעמיק בענף השירותים הפיננסים במגוון רחב של נושאים הכוללים, בין היתר, דיאלוג פיננסי סדיר בין משרדי האוצר של שתי המדינות, הגברת שת"פ רגולטורי וחיזוק השת"פ בתחום החדשנות הפיננסית במטרה לייצר סביבה מסייעת לחדשנות.
 • מספר משרות השכיר בחודשים אפריל – יוני רשם האטה מתונה כשירד בשיעור של 0.1% בחישוב שנתי. לעומת זאת, השכר הממוצע במחירים קבועים ושוטפים עלה בחודשים אלו ב- 3.5% וב- 3.4% בחישוב שנתי בהתאמה, דבר העשוי לתמוך בצריכה פרטית חזקה גם בהמשך השנה. זאת ועוד, בחודש יוני המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא פיננסיות אשר היווה כ- 64.9% מכלל משרות השכיר במשק, כאשר השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה כ- 10,540 ₪.
 • יתרות מטבע החוץ לחודש אוגוסט רשמו גידול של כ- 910 מיליון דולר והסתכמו בסך של 111.02 מיליארד דולר, המהווה כ- 33.3% מהתוצר המקומי הגולמי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 0.84%.

ארה"ב

 • מדד מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני ISM, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, הראה התרחבות כשעלה לרמה של 55.3 לעומת 53.9 בחודש הקודם.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים רשם האטה מתונה כשירד לרמה של 56 לעומת 56.9 בחודש הקודם. על אף הירידה רמתו הנוכחית מוסיפה להיות גבוהה ומעל 50, דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.61%.

אירופה

 • הבנק המרכזי האירופאי הותיר את שיעור הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפיקדונות בשיעור של מינוס 0.4%. בנוסף, העריך כי הריבית תישאר ברמתה הנוכחית לעוד תקופה ממושכת. עוד הוסיף כי רכישות האג"ח (QE) תימשך עד לסוף השנה או מעבר לשנת 2017 במידת הצורך.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני (במונחים שנתיים) בגוש האירו מראים כי כלכלת הגוש צמחה בשיעור של 2.3% ברבעון זה, דבר המצביע על האצה מתמשכת בקצב הצמיחה.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגוש האירו הראה התכווצות כשירד לרמה של 54.7 לעומת 54.9 בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 0.09%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של המגזר הפרטי ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, עלה לרמה של 52.7 לעומת 51.5 בחודש הקודם.
 • יתרות המט"ח של סין בחודש אוגוסט עלו ל- 3.09 טריליון דולר לעומת 3.08 טריליון דולר בחודש הקודם, העלייה החודשית השביעית ברציפות.
 • מדדי היצוא והיבוא בסין עלו בשיעורים של 5.5% ו- 13.3% בהתאמה. סין הינה כלכלת הייצור המובילה בעולם, צורכת כ- 40% מסחורות התעשייתיות הנצרכות בעולם, ולכן נתונים אלו עשויים לתרום להאצה בסחר העולמי.
 • מדד המחירים לצרכן (במונחים שנתיים) בסין עלה בשיעור של 1.8%.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי ביפן מראים כי כלכלת המדינה צמחה בשיעורים של 0.6% ו- 2.5% בהתאמה.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, רשם האטה מתונה כשירד לרמה של 756 אסדות פעילות לעומת 759 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 4.58M לעומת מינוס 5.39M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 2.01% וננעל ברמה של 53.75$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.2 – 3.8 שנים.