עיקרי הדברים

ישראל

 • שוק העבודה בארץ מוסיף להפגין חוזקה, כאשר בחודשים יולי – ספטמבר מספר משרות השכיר בחישוב שנתי רשם עלייה בשיעור של 1.3%. בנוסף, השכר הממוצע במחירים קבועים ושוטפים עלה אף הוא בחודשים אלו ב- 1.8% וב- 1.3% בחישוב שנתי בהתאמה. זאת ועוד, בחודש ספטמבר המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא פיננסיות אשר היווה כ- 65.4% מכלל משרות השכיר במשק, כאשר השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,702 ₪.
 • מסקר הערכת מגמות בעסקים לחודש נובמבר עולה כי נרשמה ירידה קלה במאזן הפעילות הכוללת. המאזן הוא למעשה ההפרש המשוקלל בין אחוזי המנהלים אשר דיווחו על עלייה בפעילות החברה לבין אלו שדיווחו על ירידה, לאחר שקלול המשקולות המתאימים לגודל כל ענף במגזר העסקי.
 • יתרות מטבע החוץ לחודש נובמבר רשמו גידול של כ- 770 מיליון דולר והסתכמו בסך של 112 מיליארד דולר, המהווה כ- 32.9% מהתוצר המקומי הגולמי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 1.04%.

ארה"ב

 • שוק העבודה האמריקאי מוסיף להפגין חוזקה כששיעור האבטלה נותר ללא שינוי בשיעור של 4.1%. זאת ועוד, בחודש נובמבר נוספו למשק האמריקאי כי 228 אלף משרות, דבר המלמד על עוצמתה של הפעילות הכלכלית.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד לרמה של 54.5 לעומת 54.7 בחודש הקודם. על אף הירידה רמתו הנוכחית מוסיפה להיות גבוהה ומעל 50, דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.35%

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני (במונחים שנתיים) בגוש האירו מראים כי כלכלת הגוש צמחה בשיעור של 2.6% ברבעון השלישי, דבר המצביע על האצה מתמשכת בקצב הצמיחה.
 • היקף המכירות הקמעונאיות לחודש אוקטובר בגוש האירו ירד בשיעור של 1.1% לעומת עלייה של 0.8% בחודש הקודם.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגוש האירו מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשנותר ללא שינוי ברמה של 56.2.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 1.6%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של המגזר הפרטי ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשעלה לרמה של 51.9 לעומת 51.2 בחודש הקודם.
 • מדדי היצוא והיבוא בסין עלו בשיעורים של 12.3% ו- 17.7% בהתאמה. סין הינה כלכלת הייצור המובילה בעולם, צורכת כ- 40% מהסחורות התעשייתיות הנצרכות בעולם, ולכן נתונים אלו עשויים לתרום להאצה בסחר העולמי.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי ביפן מראים כי כלכלת המדינה צמחה בשיעורים של 0.6% ו- 2.5% בהתאמה.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מצביע על עלייה לרמה של 751 אסדות פעילות לעומת 749 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 61M לעומת מינוס 3.42M בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 0.49% וננעל ברמה של 63.39$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 55% – 50% באפיק הצמוד ו- 45%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.