עיקרי הדברים

ישראל

 • סקר הערכת מגמות בעסקים לחודש ינואר שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מראה מאזן חיובי על היקף המכירות בתעשייה ובענפי השירותים בחודש דצמבר לעומת נובמבר. בנוסף ניתן לראות ירידה במאזן היקף המכירות במסחר הקמעונאי בדצמבר בניגוד לחודש הקודם לו.
 • מדד אמון הצרכנים שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הראה שיפור ב – 5 השנים האחרונות. השיפור מתבטא במרבית הגורמים המרכיבים את המדד, בעיקר בהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה ובהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משקי הבית.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש נובמבר עמד על 9,499 ש"ח (במחירים קבועים).
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 4.39%.

ארה"ב

 • מדד מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני ISM , הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, הראה התרחבות כשעלה לרמה של 59.9 לעומת 56.0 בחודש הקודם.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים נשאר ללא שינוי ברמה של 53.3. רמתו הנוכחית מוסיפה להיות גבוהה ומעל 50 , דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים הגיע לרמה של %2.85.
 • בסיכום שבועי מדד ה – ""S&P 500 ירד בשיעור של 5.16%.

אירופה

 • היקף המכירות הקמעוניות בגוש האירו, ירד ברמה חודשית בשיעור של 1.1% בהתאם לתחזיות.
 • הייצור התעשייתי בגרמניה רשם האטה כאשר ירד החודש בשיעור של 0.6%, זאת לאחר עלייה של 3.1% בחודש שעבר.
 • הריבית בבריטניה נותרה ללא שינוי ברמה של 0.50%, בהתאם לתחזיות השוק.
 • בסיכום שבועי מדד ה – EuroStoxx 50"" ירד בשיעור של 5.60%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בסין עלה בשיעור של 0.6% בחודש ינואר.
 • היבוא והיצוא בסין רשמו עלייה בחודש ינואר בשיעורים שנתיים של 36.96% ו11.1% בהתאמה, עלייה גבוהה מתחזיות השוק.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, נותר ללא שינוי ברמה של 51.5, בהתאם לתחזיות.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של 1.895M לעומת 6.776M בחודש הקודם, נתון טוב ביחס לציפיות שהיו לרמה של 3.189M.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 791 אסדות פעילות לעומת 765 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד בשיעור של 8.44% וננעל בשער של 62.79 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.