עיקרי הדברים

ישראל

 • מסקר הערכת מגמות בעסקים של חודש פברואר המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה מאזן נטו חיובי בשאלת היקף המכירות בענפי המסחר והשירותים ומאזן נטו שלילי של היקף המכירות בתעשייה. הסקר מציג את ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הערכה חיובית במצב חברתם ביחס לחודש הקודם, לבין אלו שדיווחו על הערכה שלילית.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קיימת עליה בשיעור של 2.4% במספר משרות השכיר בשנת 2017 לעומת שנת 2016. בנוסף, נמצאה מגמת עליה בשכרם הממוצע של עובדים ישראליים שכירים בשנת 2017.
 • יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו לסוף חודש פברואר 2018 בסך של 116,292 מיליוני דולרים, המשקף קיטון בסך של 1,329 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הסיבות שמנה בנק ישראל לקיטון הם שיערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ – 1,327 מיליוני דולרים, העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ – 292 מיליוני דולרים והעברות המגזר הפרטי בסך של כ – 14 מיליוני דולרים. הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של 304 מיליוני דולרים
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 1.42%.

ארה"ב

 • על רקע חתימתו של טראמפ על צו לגביית מסי ייבוא על פלדה ואלומיניום בשיעורים של 25% ו-10% בהתאמה ובעקבות כך, מוקדם יותר השבוע, הודיע גארי קוהן על התפטרותו. גארי קוהן כיהן ב – 14 החודשים האחרונים בתור היועץ הכלכלי הבכיר בממשל ארה"ב. בנוסף, ממשל טראמפ הודיע כי מכסי המגן לא יחולו על קנדה ומקסיקו, בתנאי שיגיעו להסכמה על הסכמי סחר חדשים עם ארה"ב.
 • מדד ISM במגזר הלא – יצרני, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, הפתיע לטובה וירד פחות מהצפי לרמה של 59.5 לעומת 59.9 בחודש קודם, וממשיך להראות על התרחבות כלכלית.
 • השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי, עלה באופן חד לרמה מתואמת עונתית של 313 אלף לעומת הצפי שהיה לרמה של 200 אלף בלבד, מוסיף להצביע על פעילות כלכלית חזקה בארה"ב.
 • שיעור האבטלה בארה"ב הברית פספס מעט את התחזיות ונותר ללא שינוי בשיעור של 4.1%, זאת בניגוד לצפי שהיה לירידה לשיעור של 4%.
 • השכר הממוצע לשעת עבודה בחודש פברואר עלה בשיעור של 0.1% לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 0.2%
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים הינה 2.89%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 3.54%.

אירופה

 • הבנק המרכזי האירופאי החליט, כצפוי, להותיר את הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפיקדונות בשיעור של מינוס 0.4%.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני במונחים שנתיים בגוש האירו מראים כי כלכלת הגוש צמחה בשיעור של 2.7% ברבעון האחרון לשנת 2017, נתון המצביע על האצה מתמשכת בקצב הצמיחה.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו הראה על ירידה קלה בחודש ינואר בשיעור של 0.1% לעומת הצפי שהיה לעליה בשיעור של 0.3%. למרות זאת במונחים שנתיים עלה היקף המכירות הקמעונאיות בשיעור של 2.3% לעומת שיעור של 2.1% בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 2.88%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בסין עלה בחודש פברואר בשיעור של 1.2% לעומת עלייה בשיעור של 0.6% בחודש הקודם.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני ביפן מראים על עלייה בשיעור של 0.4% ברבעון האחרון של שנת 2017 לעומת עליית של 0.1% ברבעון הקודם.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של 2.408 מיליון לעומת 3.019 מיליון בחודש הקודם, נתון טוב מהצפי שהיה לרמה של 2.723 מיליון.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה בשיעור של 1.74% וננעל בשער של 65.49 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.