עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוגוסט עמד על 10,056 ש"ח (במחירים קבועים).
 • מסקר הערכת מגמות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי המאזן הכולל עבור הסקטור העסקי בחודש ספטמבר בהשוואה לחודש אוגוסט הינו שלילי. מאזני הנטו מראים על ירידה משמעותית בחודש ספטמבר לעומת חודש אוגוסט למעט בענף המלונאות, הירידה עשויה לנבוע מהחגים שהיו ברובם בספטמבר השנה.
 • יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו לסוף חודש אוקטובר 2018 בסך של 113,911 מיליוני דולרים, המשקף קיטון בסך של 1,547 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הסיבות שמנה בנק ישראל לקיטון הם: העברות במגזר הפרטי בסך של 14 מיליוני דולרים ושיערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ – 1,905 מיליוני דולרים. הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ- 117 מיליוני דולרים והעברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 255 מיליוני דולרים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 2.41%.

ארה"ב

 • הפד הודיע כי הוא מותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור 2.0% – 2.25% וזאת בהתאם לצפיות החזאים. הפד ממשיך בגישתו הניצית וצופה מספר העלאות ריבית הדרגתיות נוספות.
 • מדד המחירים ליצרן הפתיע לטובה החודש כשעלה בשיעור של 0.6%, זאת בניגוד לצפי לעלייה בשיעור של 0.2%.
 • מדד ISM במגזר הלא יצרני, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, הפתיע לטובה למרות שירד מעט לרמה של – 60.3 לעומת 61.6 בחודש הקודם, זאת בניגוד לצפי לירידה לרמה של – 59.3.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ננעלה השבוע ברמה של 3.18%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 2.13%.

אירופה

 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו נותר ללא שינוי (חודשי) בניגוד לצפי לעלייה קלה בשיעור של 0.1%.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני בגוש האירו מצביעים על צמיחה מתונה בשיעור של 0.2% מהרבעון הקודם.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגוש האירו הפתיע לטובה, כשעלה לרמה של 53.7 לעומת הצפי להישאר ללא שינוי ברמה של 53.3.
 • נתוני התמ"ג החודשיים בבריטניה נותרו ללא שינוי בניגוד לצפי לעלייה בשיעור של 0.1%
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בבריטניה, פספס את הצפי וירד לרמה של 52.2 לעומת הצפי לירידה לרמה של 53.3.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %0.47.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בסין עלה החודש בשיעור של 0.2%, בהתאם לצפיות השוק.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין, פספס את הצפי כשירד החודש לרמה של 50.8, לעומת הצפי לירידה לרמה של 52.9.
 • נתוני היצוא והיבוא בסין הפתיעו לטובה ועלו בשיעורים של 15.6% ו- 21.4% בהתאמה.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלתה לרמה מתואמת עונתית של 5.783 מיליון לעומת 3.217 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 2.433 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 886 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 4.67% וננעל בשער של 60.19 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% – 50%  באפיק הצמוד ו-  50% – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסי.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.