ישראל

 • בנק ישראל הודיע כי הוא מותיר את הריבית ברמתה הנוכחית (0.25%), בנוסף ציין בהודעה כי הריבית תעמוד על 0.25% או 0.1% בעוד שנה, ובכלל כל עוד האינפלציה לא תעלה.
  בנק ישראל הודיע גם שיפעל למען מניעת ייסוף של השקל באמצעות רכישת מט"ח "ככל שיידרש".
 • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לחודש אוקטובר עמד על 10,501 ש"ח – עלייה של 2.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אך ירידה בשיעור של -3.3% מחודש ספטמבר.
  ירידה בקצב גידול השכר עלולה להוביל לירידה בביקושים ולהאטת הצריכה הפרטית.

ציפיות אינפלציה בישראל

בשורה התחתונה: ירידה בקצב עליית השכר עלולה להוביל לירידה בביקושים וכתוצאה מכך לירידה בקצב האינפלציה. תומך באחזקה במח"מ בינוני -ארוך עקב אי שינוי או ירידה אפשרית בריבית.

ארה"ב

 • ארה"ב וסין צפויות לחתום השבוע על השלב הראשון בהסכם הסחר, מהלך אשר אמור לכל הפחות למנוע הסלמה במלחמת הסחר. בנוסף טראמפ אמר השבוע כי הוא מעוניין להתחיל את המו"מ על השלב השני באופן מיידי, אך לא יחתום עליו לפני הבחירות.
 • מדד ISM במגזר הלא-יצרני לחודש דצמבר עוקף את הציפיות שעמדו על 54.5 נק' ומציג נתון של 55 נק'.
 • שיעור האבטלה בארה"ב נותר ללא שינוי ברמה של 3.5% – שיעור האבטלה הנמוך ביותר מאז 1969.
 • דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר הצביע על גיוסים של 145 א' עובדים לעומת ציפיות לגיוס 165 א' עובדים, בנוסף השכר הממוצע לשעת עבודה בדצמבר עלה בשיעור של 0.1% לעומת ציפיות לגידול בשיעור 0.3%, וסך הכל שינוי בשכר הממוצע בחישוב שנתי בשיעור של 2.9%.

בשורה התחתונה: ירידה בקצב גיוסי העובדים וירידה בקצב גידול השכר הממוצע מצביעים על כך שכוח הקנייה של הצרכנים עלול להיפגע ולהוביל להאטה בצמיחה. מצב זה תומך בשוק האג"ח האמריקאי ובסיכוי לירידה בריבית אם נמשיך לראות חולשה בנתונים.

שכר ממוצע שנתי – ארה"ב

 

אירופה

 • בגוש האירו, מדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי נותר ללא שינוי בשיעור של 1.3%.
 • מדד מנהלי הרכש המשולב לחודש דצמבר בבריטניה רשם נתון של 49.3 ובכך עקף את התחזיות לצמיחה ברמה של 48.6.
  בנוסף, מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים רשם גם הוא נתון מפתיע לטובה כשהגיע לרמה של 50 נק'.

בשורה התחתונה: נתוני המכירות בשנת 2019 היו גבוהים יותר מבשנת 2018, בנוסף מדד מנהלי הרכש הציג נתונים טובים.
הנתונים תומכים בשוק המניות האירופאי.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי בסין נותר ללא שינוי בשיעור של 4.5%, לעומת ציפיות לצמיחה בשיעור של 4.7%.
 • מדד המחירים ליצרן בחישוב שנתי בסין נותר שלילי בשיעור של -0.5%.

המלצות עיקריות

 • ממליצים על מח"מ של 4 – 5 שנים וזאת על רקע ציפיות ליציבות בריבית בארצות הברית וציפיות להורדת ריבית בישראל.
 • החזקה מאוזנת בין האפיק הצמוד לשקלי וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי במהלך השנה החולפת.