עיקרי הדברים

ישראל

 • מסקר הערכת מגמות בעסקים של חודש יולי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה שהמאזן הכולל עבור הסקטור העסקי מראה על ירידה בחודש יוני לעומת מאי. בנוסף נרשמה ירידה במאזן הנטו במכירות בתעשייה במסחר בקמעונאי ובענפי השירותים בחודש יוני.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מאי עמד על 9,631 ש"ח (במחירים קבועים).
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.97%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן ליבה (CPI) של חודש יולי עלה בשיעור של 0.2% בהתאם לציפיות האנליסטים.
 • מדד המחירים ליצרן של חודש יולי פספס את הצפי כשנותר ללא שינוי בהשוואה לצפי לעליה בשיעור של 0.2%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה לשיעור של 2.87%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 0.25%.

אירופה

 • בעקבות איבוד האמון של משקיעים בכלכלה הטורקית, הלירה המשיכה לצנוח בסוף השבוע עד לשיעור של 6.4 לירה/דולר. יש לציין שבתחילת המסחר ביום שישי נסחרה הלירה ב5.5 לירה/דולר.
 • הייצור התעשייתי בגרמניה פספס את הצפי וירד בשיעור של 0.9% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 0.5%.
 • נתוני התמ"ג בבריטניה מראים על עלייה חודשית בשיעור של 0.1% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.2%.
 • נתוני היצוא והיבוא הרבעוניים בבריטניה מצביעים על האטה כאשר חלה ירידה בשיעורים של 3.6% ו – 0.8% בהתאמה בניגוד לצפי לעליה בשיעורים של 0.7% ו – 0.8%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של %61.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בסין עלה בחודש יולי בשיעור של 0.3% מעט מעל צפיות החזאים ומשקף עליה שנתית בשיעור של 2.1%.
 • נתוני היבוא והיצוא בסין הפתיעו לטובה החודש ועלו בשיעורים של 27.3% ו – 12.2% בהתאמה במונחים שנתיים לעומת הצפיות לעליה בשיעורים של 16.2% ו – 10%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 1.351 מיליון לעומת 3.803 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 2.8 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 869 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 1.26% וננעל בשער של 67.63 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.