עיקרי הדברים

ישראל

 • מסקר הערכת מגמות בעסקים לחודש אוקטובר עולה כי נרשמה ירידה קלה במאזן הפעילות הכוללת. המאזן הוא למעשה ההפרש המשוקלל בין אחוזי המנהלים אשר דיווחו על עלייה בפעילות החברה לבין אלו שדיווחו על ירידה, לאחר שקלול לפי המשקולות המתאימים לגודל כל ענף במגזר העסקי.
 • מספר משרות השכיר בחודשים יוני – אוגוסט רשם עלייה בשיעור של 0.6% בחישוב שנתי. בנוסף, השכר הממוצע במחירים קבועים ושוטפים עלה בחודשים אלו ב- 3.6% וב- 2.4% בחישוב שנתי בהתאמה, דבר העשוי לתמוך בצריכה פרטית חזקה גם בהמשך השנה.
 • יתרות מטבע החוץ לחודש אוקטובר רשמו גידול של כ- 258 מיליון דולר והסתכמו בסך של 111.3 מיליארד דולר, המהווה כ- 33.4% מהתוצר המקומי הגולמי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 0.57%.

ארה"ב

 • האשראי המסחרי ירד לקצב גידול שנתי של כ- 1% בחצי השנה האחרונה, דבר המצביע על האטה בצמיחת האשראי הבנקאי.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P ירד ב- 0.09%.

אירופה

 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגוש האירו מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית כשעלה לרמה של 55 לעומת 54.9 בחודש הקודם.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו ממשיך לצמוח בקצב יציב כשעלה בשיעור של 0.7% לעומת ירידה של 0.1% בחודש הקודם, העלייה החדה ביותר מאז סוף שנת 2016.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בגרמניה רשם האטה מתונה לרמה של 54.7 לעומת 55.2 בחודש הקודם. על אף הירידה רמתו הנוכחית מוסיפה להיות גבוהה ומעל 50 דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • מדד הייצור התעשייתי בבריטניה הפתיע לטובה כשעלה מעבר לתחזיות בשיעור 0.7% לעומת 0.3% בחודש הקודם. נתון זה מספק אינדיקציה טובה לגבי חוזק המגזר התעשייתי במדינה.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 2.53%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן (במונחים שנתיים) בסין עלה בשיעור של 1.9% לעומת 1.6% בחודש הקודם.
 • מדדי היצוא והיבוא בסין רשמו האטה מתונה כשעלו בשיעורים של 6.9% ו- 17.2% בהתאמה.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מצביע על עלייה לרמה של 738 אסדות פעילות לעומת 729 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 2.23M לעומת 2.43M בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 2.43% וננעל ברמה של  63.6$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.