עיקרי הדברים

ישראל

 • בנק ישראל, בישיבתו הראשונה של הנגיד הנכנס, פרופ' אמיר ירון, החליט להותיר את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 0.25%. בנוסף אמר כי הבנק צופה העלאת ריבית אחת נוספת ב- 2019 ושלוש העלאות ריבית ב- 2020 ובכך צופה כי בסוף 2020 תעמוד הריבית בשיעור של 1.25%.
 • משרד האוצר פירסם את התחזית המעודכנת לשנים הבאות, מלבד הגירעון שצפוי לחרוג מהיעד ב- 2019 ולהגיע לכ- 3.5%. מהתחזית לשנים הבאות עולה כי ב- 2020, 2021 וב- 2022 הגירעון צפוי לחרוג בכ- 0.7% לעומת התחזיות הקודמות.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוקטובר עמד על 9,727 ש"ח (במחירים קבועים).
 • מסקר הערכת מגמות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי המאזן הכולל עבור הסקטור העסקי בחודש נובמבר בהשוואה לחודש אוקטובר הינו חיובי. מאזני הנטו על המכירות בענפי התעשייה והשירותים מראים על ירידה בחודש נובמבר לעומת חודש אוקטובר, בניגוד למכירות בענף המסחר הקמעונאי שהראה על עלייה, בנוסף הפדיון על המלונות חווה עליה במאזן הנטו בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 3.04%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן (ליבה) הציג בדצמבר עליה בשיעור של 0.2% בהתאם לציפיות, ומשקף עליה שנתית במדד (ליבה) בשיעור של 2.2%.
 • מדד ISM במגזר הלא יצרני, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, פספס את הצפי וירד לרמה של 7 לעומת 60.7 בחודש הקודם, זאת בניגוד לצפי לירידה לרמה של  59.6.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים עלתה השבוע וננעלה ברמה של 2.70%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 2.54%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו הפתיע לטובה החודש וירד לשיעור של 7.9%, בניגוד לתחזיות לשיעור אבטלה של 8.1%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו הפתיע לטובה ועלה בשיעור (חודשי) של 0.6% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.2%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגרמניה עלה בשיעור של 1.4%, מעבר לתחזיות שהראו על עלייה בשיעור של 0.4%.
 • הייצור התעשייתי בגרמניה פספס את הצפי וירד החודש בשיעור של 1.9% בניגוד לצפי לעליה בשיעור של 0.3%.
 • נתוני התמ"ג בבריטניה הפתיעו לטובה כשהראו על צמיחה חודשית בשיעור של 0.2% לעומת הצפי לצמיחה בשיעור של 0.1%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 0.93%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בסין נותר החודש ללא שינוי בניגוד לצפי לעלייה בשיעור של 0.3% , בשיעור שנתי המדד משקף עליה בשיעור של 1.9%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 1.680 מיליון לעומת 0.007 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 2.400 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 873 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 7.57% וננעל בשער של 51.59 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% באפיק הצמוד ו- 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.