עיקרי הדברים

ישראל

 • מסקר הערכת מגמות בעסקים של חודש פברואר המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה שהמאזן הכולל עבור הסקטור העסקי מראה על עלייה בחודש מרץ לעומת פברואר. בנוסף נרשמה עלייה חדה במאזן הנטו על היקף המכירות במסחר הקמעונאי בחודש מרץ.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש פברואר עמד על 9,864 ש"ח (במחירים קבועים).
 • יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו לסוף חודש מרץ 2018 בסך של 115,354 מיליוני דולרים, המשקף קיטון בסך של 773 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הסיבות שמנה בנק ישראל לקיטון הם: העברות הממשלה לחו"ל בסך של כ – 182 מיליוני דולרים, העברות המגזר הפרטי בסך של כ – 37 מיליוני דולרים ושיערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ – 578 מיליוני דולרים. הקיטון קוזז על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של 24 מיליוני דולרים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.09%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן ליבה (CPI) של חודש אפריל פספס מעט את הצפי ועלה בשיעור של 0.1% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.2%.
 • מדד המחירים ליצרן של חודש אפריל פספס את הצפי ועלה בשיעור של 0.1% בהשוואה לצפי לעליה בשיעור של 0.2%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 בסיכום שבועי עלתה וננעלה בשיעור של 2.97%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 2.41%.

אירופה

 • בנק אנגליה הותיר החודש את הריבית ברמתה הנוכחית בשיעור של 0.5% , בהתאם לצפי בשוק.
 • מדד הייצור התעשייתי של חודש מרץ בגרמניה עלה מעל הצפי בשיעור של 1% בהשוואה לצפי לעליה בשיעור של 0.8%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %0.42.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן של חודש אפריל בסין הפתיע לרעה וירד בשיעור של 0.2% לעומת הצפי שהיה לירידה בשיעור של 0.1%.
 • היבוא בסין הפתיע לטובה כאשר רשם עלייה בחודש אפריל בשיעור שנתי של 21.5% לעומת הצפי לעליה בשיעור של שנתי של 16%.
 • הייצוא בסין הפתיע לטובה כאשר רשם עלייה בחודש אפריל בשיעור שנתי של 12.9% לעומת הצפי לעליה בשיעור שנתי של 6.3%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 2.197 מיליון לעומת 6.218 מיליון בחודש הקודם, לעומת הצפי שהיה לרמה של מינוס 0.200 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 844 אסדות פעילות לעומת 834 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 1.15% וננעל בשער של 70.52 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.