עיקרי הדברים

ישראל

 • שוק העבודה בארץ מוסיף להיות חזק, כאשר בחודשים מרץ – מאי מספר משרות השכיר בחישוב שנתי רשם עלייה בשיעור של 0.7%. בנוסף, השכר הממוצע במחירים קבועים ושוטפים עלה אף הוא בחודשים אלו ב- 3.3% וב- 4.6% בחישוב שנתי בהתאמה. זאת ועוד, בחודש מאי המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא פיננסיות אשר היווה כ- 65% מכלל משרות השכיר במשק, כאשר השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,280 ₪.
 • מדד אמון הצרכנים לחודש יולי רשם ירידה מתונה ועומד על מינוס 13% לעומת מינוס 9% בחודש הקודם. חשוב לציין כי ברוב מדינות ה- OECD ערך המדד הוא שלילי בשלוש השנים האחרונות ומעיד על רמות שונות של פסימיות. יחד עם זאת, במדינות רבות נצפית מגמת שיפור.
 • לפי סקר הערכת מגמות בעסקים עולה כי המאזן נטו הכולל בחודש יולי נותר ללא שינוי בשיעור של 19.6%, דבר המראה על יציבות במאזן הפעילות הכוללת. המאזן הוא למעשה ההפרש המשוקלל בין אחוזי המנהלים אשר דיווחו על עלייה בפעילות החברה לבין אלו שדיווחו על ירידה, לאחר שקלול לפי המשקלות המתאימים לגודל כל ענף במגזר העסקי.
 • לפי נתוני בנק ישראל, ההתערבות של הבנק בשוק המט"ח בחודש יולי צומצמה והסתכמה ב- 150 מיליון דולר בלבד, כאשר כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין. יתרות מטבע החוץ הסתכמו בחודש זה בסך של 110.11 מיליארד דולר, המהווה כ- 33.8% מהתוצר המקומי הגולמי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 3.37%.

ארה"ב

 • מדד המחירים ליצרן ירד בשיעור של 0.1% לעומת עלייה של 0.1% בחודש הקודם.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה פחות מהתחזיות בשיעור של 0.1%, דבר שגרם להיחלשות הדולר מול סל המטבעות לאחר הפרסום.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P ירד ב- 1.43%.

אירופה

 • מדד הייצור התעשייתי בבריטניה הפתיע לטובה כשעלה בשיעור של 0.5% לעומת ירידה של 0.1% בחודש הקודם, העלייה החדה ביותר מזה שישה חודשים. נתון זה מספק אינדיקציה טובה לגבי חוזק המגזר התעשייתי במדינה.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה נותר ללא שינוי בשיעור של 0.4%.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 2.99%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדדי היצוא והיבוא בסין אכזבו כשעלו פחות מהתחזיות בשיעורים של 7.2% ו- 11% בהתאמה. סין הינה כלכלת הייצור המובילה בעולם, צורכת כ- 40% מהסחורות התעשייתיות הנצרכות בעולם, ולכן נתונים אלו עשויים לגרום להאטה בסחר העולמי.
 • מדד המחירים לצרכן (חודשי) בסין עלה בשיעור של 0.1% לעומת ירידה של 0.2% בחודש הקודם.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, רשם האטה מתונה כאשר מספר האסדות הפעילות ירד ל- 765 לעומת 766 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 6.45M לעומת מינוס 1.52M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 0.78% וננעל ברמה של 52.05$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.