ישראל

 • ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי בשיעור של 0.25% בהתאם לצפי בשוק. הועדה המוניטרית מעריכה שלאור סביבת האינפלציה בישראל, התחזקות השקל וההתמתנות בכלכלה העולמית, יהיה צורך להשאיר את הריבית ברמתה למשך זמן ארוך או להורידה וזאת על מנת ליצור תמיכה בייצוב האינפלציה בסביבת תחום היעד ושהמשק ימשיך לצמוח. בנוסף, אם יהיה צורך, הועדה תנקוט בצעדים נוספים.
 • שוק הנפקות האג"ח שבר שיאים: גיוסי שיא בחודש ספטמבר. לאחר החולשה שחווה שוק גיוסי האג"ח הקונצרניות בחודש אוגוסט, הוא חזר בחוזקה וסיכם את חודש ספטמבר עם גיוסי שיא מתחילת השנה כ-8 מיליארד ₪, כך עלה מנתוני חברת S&P מעלות.

ארה"ב

 • ארה"ב הודיעה כי היא דוחה את העלאת מכסי היבוא שתוכננו להיכנס השבוע לתוקף בעקבות הסכמות שהגיעו המעצמות אליהן והוגדרו כ- "שלב ראשון מאוד משמעותי". במסגרת השלב הראשון הסינים יגבירו את הרכישות של סחורות חקלאיות מארה"ב להיקף של כ- 40-50 מיליארד דולרים, סין תסכים לוויתורים בתחומי השירותים הפיננסיים והמטבע ולצעדים בתחום הקניין הרוחני. במהלך שלושת השבועות הקרובים יכתבו תנאי ההסכם של השלב הראשון ולאחר כן יחתמו באופן רשמי.
 • הפד הודיע השבוע על חידוש תוכנית ה- QE בשבוע הבא. הפד צפוי לרכוש אגרות חוב לטווחים קצרים בהיקף של כ- 60 מיליארד דולרים. התוכנית צפויה להימשך עד לרבעון השני של שנת 2020. יש לציין כי יו"ר הפד ג'רום פאוול הדגיש כי לא מדובר בתוכנית רכישות.
 • מדד המחירים לצרכן – ליבה פספס את התחזיות ועלה בשיעור של 0.1% בניגוד לצפי לעליה בשיעור של 0.2%.
 • מדד המחירים ליצרן בחודש ספטמבר ירד בשיעור של 0.3%- בניגוד לתחזיות שהראו על עליה בשיעור של 0.1%.
 • מלאי הנפט הגולמי עלה מעל הצפיות בשבוע האחרון והגיע ל – M927.

 מדד המחירים לצרכן – ליבה:

 

אירופה

 • התמ"ג בבריטניה הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 1.1% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.9%.
 • התפוקה התעשייתית בחודש אוגוסט בבריטניה ירדה בשיעור של 0.7%- בניגוד לתחזיות לעליה בשיעור של 0.1%.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה נותר ללא שינוי בחודש ספטמבר, בהתאם לתחזיות.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixinבמגזר השירותים ירד בחודש ספטמבר לרמה של 51.3.

עקום התשואות האמריקאי

(נכון לתאריך ה- 15/10/19):

המלצות עיקריות

 • ממליצים לשמור על מח"מ של 3 – 4 שנים וזאת על רקע המשך עליית התשואות כתיקון לירידה החריפה שהייתה לפני כן.
 • החזקה של 40% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 60% באפיק השקלי וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי מתחילת השנה.