עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי נתוני הלמ"ס, הגירעון בסחר הסחורות הסתכם בשנת 2017 ב – 53.7 מיליארד ₪ לעומת 49.3 מיליארד ₪ בשנת 2016 ו – 30.2 מיליארד ₪ בשנת 2015.
 • סקר הערכת מגמות בעסקים של חודש דצמבר, שמפרסם הלמ"ס, מראה מאזן חיובי של היקף המכירות בתעשייה במסחר הקמעונאי ובענפי השירותים (נובמבר לעומת אוקטובר(. נתון זה מעיד על התרחבות הפעילות של הסקטור העסקי בהשוואה לחודש קודם.
 • בהתאם לציפיות, בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.1%.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.03%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן הפתיע לטובה, כשעלה בשיעור של 0.3%, לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.1%.
 • מדד המחירים ליצרן ירד החודש בשיעור של 0.1% בניגוד לצפי לעלייה של 0.2%. נתון זה מעיד על יציבות מחירים עם נטייה לירידה קלה בטווח הקצר.
 • היקף המכירות הקמעוניות של חודש דצמבר עלה בשיעור של 0.4% בהתאם לציפיות, לאחר עלייה בשיעור של 1.3% בחודש קודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה – ""S&P 500 עלה ב – 1.57%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו הבודק את אחוז כוח האדם הבלתי מועסק המחפש תעסוקה באורח יזום, השתפר במעט ברבעון האחרון וירד לרמה של 8.7% מרמה של 8.8% וזאת בהתאם לציפיות.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בגוש האירו עלה בחודש נובמבר בשיעור של 1.5%, כאשר ב – 12 חודשים האחרונים עלה בשיעור של 2.8%.
 • מדד מחירי הבתים של Halifax"" בבריטניה, המודד את השינוי במחירי הדירות הממומנות על ידי"HALIFAX BANK OF SCOTLAND" , ירד בשיעור של 0.6% בחודש דצמבר לעומת 12 החודשים האחרונים בהם עלה בשיעור של 2.7% זאת בניגוד לציפיות לעלייה בשיעור של 3.2%. נתון זה מצביע על יציאה של משקיעים מהשוק.
 • בסיכום שבועי, מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 0.14%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר בסין עלה בשיעור של 0.3%, כאשר במהלך 12 חודשים האחרונים עלה המדד בשיעור של 1.8%, נמוך מעט מהציפיות שעמדו על שיעור של 1.9%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של מינוס 948M לעומת מינוס 7.419M בחודש הקודם בניגוד לציפיות שהיו לרמה של מינוס M3.890.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה בשיעור של 3.03% וננעל בשער של 69.87$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.