עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, כרייה והחציבה משקף ירידה בשיעור של 4.9% בייצור תעשייתי בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר עד נובמבר 2018.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודשים ספטמבר עד נובמבר 2018 נרשמה עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 3.1% בחישוב שנתי בהשוואה לחודשים יוני עד אוגוסט 2018.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.97%.

ארה"ב

 • ביום שישי טראמפ הודיע כי הממשל ייפתח ויחזור לפעילות, אך לזמן מוגבל של 3 שבועות. הממשל טרם הגיע להסכמות עם הקונגרס למימון בניית החומה בגבול של מקסיקו.
 • מדד מכירות בתים קיימים פספס את התחזיות וירד בשיעור של 6.4% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 1% בלבד ומשקף קצב שנתי של 4.99 מיליון.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה השבוע וננעלה ברמה של 2.76%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 0.22%.

אירופה

 • הבנק המרכזי האירופאי הותיר כצפוי את הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפקדונות בשיעור של מינוס 0.4%.
 • מדד המחירים ליצרן בגרמניה פספס את הצפי וירד החודש בשיעור של 0.4% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 0.2%.
 • סקר ה- IFO למצב העסקים בגרמניה פספס את הצפי וירד לרמה של 99.1 לעומת הצפי לירידה לרמה של 100.7.
 • שיעור האבטלה בבריטניה הפתיע לטובה וירד לשיעור של 4% בניגוד לצפי להיוותר ללא שינוי בשיעור של 4.1%.
 • השכר הממוצע בבריטניה כולל בונוסים לחודש נובמבר הציג עלייה בשיעור של 3.4% מעט מעל הצפי שהראה על עליה בשיעור של 3.3%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 0.9%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • קצב הצמיחה בסין לרבעון הרביעי של שנת 2018 ירד לרמה של 6.4% בחישוב שנתי, בהתאם לתחזיות.
 • שיעור האבטלה בסין עלה לשיעור של 4.9%.
 • הייצור התעשייתי בסין הפתיע לטובה והראה על עלייה החודש בשיעור של 5.7% בחישוב שנתי לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 5.3%.
 • הבנק המרכזי ביפן ממשיך במדיניות המונטרית המרחיבה כאשר החליט להותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור שלילי של 0.1%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 7.970 מיליון לעומת מינוס 2.683 מיליון בשבוע הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 0.042 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 862 אסדות פעילות לעומת 825 אסדות פעילות בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 0.2% וננעל בשער של 53.69 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% באפיק הצמוד ו- 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.