עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד אמון הצרכנים לחודש אפריל עומד על מינוס 12%, אולם ממשיך להצביע על שיפור ב-4 השנים האחרונות. דבר המעיד כי הציבור הישראלי פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של המדינה ושל משקי הבית. חשוב לציין כי ברוב מדינות ה- OECD ערך המדד הוא שלילי בשלוש השנים האחרונות ומעיד על רמות שונות של פסימיות. יחד עם זאת, במדינות רבות נצפית מגמת שיפור.
 • שוק העבודה בארץ רשם האטה מתונה, כאשר בחודשים דצמבר 2016 – פברואר 2017 מספר משרות השכיר ירד בשיעור של 0.5% והסתכם ב- 3.5 מיליון. זאת ועוד, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ושוטפים עלה בחודשים עלו בשיעורים של 3.9% ו- 5.2% בחישוב שנתי בהתאמה, דבר העשוי לתמוך בצריכה פרטית חזקה גם בשנה זו.
 • לפי נתוני בנק ישראל, יתרות מטבע החוץ לסוף חודש אפריל הסתכמו בסך של 105.1 מיליארדי דולרים, עלייה של 1.9 מיליארדי דולרים בהשוואה לחודש הקודם, כאשר היתרות מהוות 33% מהתוצר המקומי הגולמי. הגורמים העיקריים לעלייה זו הן רכישות מטבע חוץ ע"י בנק ישראל ושערוך יתרות מטבע חוץ.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 1.55%..

ארה"ב

 • שיעור השינוי במלאי העסקים, הבודק את השינוי בערך הכולל של סחורות במלאי היצרנים, הסיטונאים והקמעונאים ומעיד על מידת הצורך שלהם לרכישת סחורות, נותר ללא שינוי ברמה של 0.2%.
 • מדדי מחירי היצוא והיבוא לחודש אפריל עלו בשיעורים של 0.2% ו- 0.5% בהתאמה.
 • מדד המחירים לצרכן עלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 0.2% לעומת מינוס 0.3% בחודש הקודם.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ממשיכות לצמוח בקצב יחסית יציב, כשעלו בחודש אפריל בשיעור של 0.4% לעומת 0.1% בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P ירד ב- 0.35%.

אירופה

 • מדד הייצור התעשייתי בגרמניה ירד בשיעור של 0.4% לעומת עליה של 1.8% בחודש הקודם. המגזר היצרני מגיב מהר לעליות ולמורדות במחזור העסקים ונמצא בהלימה לתנאי הצרכן, כמו רמות העסקה והשתכרות.
  המאזן המסחרי בבריטניה, המודד את השוני בין ערכי היבוא וערכי היצוא של סחורות ושירותים, ירד לרמה של מינוס 13.44B לעומת מינוס 11.45B בחודש הקודם, דבר המראה כי המדינה מייבאת הרבה יותר ממה שהיא מייצאת.
  הריבית בבריטניה נותרה ללא שינוי בשיעור של 0.25%.
  נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בגרמניה מראים כי הכלכלה הגרמנית צמחה בשיעורים של 0.6% ו- 1.7% בהתאמה.
  בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 0.94%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדדי היצוא והיבוא בסין אכזבו כשירדו יותר מהתחזיות בשיעורים של 8% ו- 11.9% בהתאמה. סין הינה כלכלת הייצור המובילה בעולם, צורכת כ- 40% מהסחורות התעשייתיות הנצרכות בעולם, ולכן נתונים אלו תורמים להאטה בסחר העולמי.
 • מדד המחירים לצרכן (במונחים שנתיים) בסין עלה בשיעור של 1.2% לעומת 0.9% בחודש הקודם.

נפט

 • בסוף החודש יפגשו נציגי מדינות אופ"ק בוינה על מנת לבחון את השפעת הקיצוץ על היצע הנפט העולמי ועל מנת להחליט על הקפאה נוספת בתפוקה. לפי הערכות בשוק, הפגישה צפויה להסתיים בהחלטה להאריך את תקופת הקיפאון בהפקת הנפט.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מוסיף להראות שיפור כאשר מספר האסדות הפעילות עלה ל- 712 לעומת 703 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 5.24M לעומת מינוס 0.93M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 2.89% וננעל ברמה של 50.91$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.