עיקרי הדברים

ישראל

 • הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%. בהודעתה נכתב כי לא חל שינוי משמעותי בסביבת האינפלציה מההחלטה מהקודמת, על אף שהמדדים האחרונים היו מעט נמוכים מהצפוי. האינפלציה השנתית נמצאת בגבול התחתון של היעד. הוועדה ציינה כי הסיכון העיקרי להתבססות האינפלציה ביעד הוא האפשרות לייסוף חד בשקל.
 • הגירעון התקציבי המצטבר זינק בסוף ספטמבר ל-3.35% מהתמ"ג, לעומת 2.5% בסוף חודש אוגוסט, כך מפרסם האוצר במסגרת העדכון החודשי של ביצוע תקציב המדינה.
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוסיפים להראות על צמיחה כאשר בחודשים יוני עד אוגוסט 2018 נרשמה עלייה בשיעור של 5.1% בחישוב שנתי בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי.
 • נתוני סחר החוץ של ישראל בספטמבר 2018, המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על ירידה ביצוא הסחורות ברוב ענפי הטכנולוגיה וירידה בשיעור של 14.7% יבוא מכונות וציוד להשקעה, לעומת זאת ביבוא חומרי גלם נרשמה עליה בשיעור של 7.6%, על פי נתוני המגמה בחודשים יולי עד ספטמבר 2018.
 • ייצוא השירותים (ללא חברות הזנק) עלה בשיעור של 2.7% בחודש יולי ביחס לחודש הקודם והסתכם ב – 4 מיליארד דולר.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יולי עמד על 10,215 ש"ח (במחירים קבועים).
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 3.04%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן ( ליבה) פספס את תחזיות האנליסטים ועלה בחודש ספטמבר בשיעור של 0.1% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.2%.
 • מדד המחירים ליצרן עלה בחודש ספטמבר בשיעור של 0.2%, בהתאם לתחזיות האנליסטים.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ננעלה השבוע ברמה של 3.16%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 4.1%.

אירופה

 • הייצור התעשייתי בגוש האירו, הפתיע לטובה ועלה בחודש אוגוסט בשיעור של 1% מעבר לצפיות לעלייה בשיעור של 0.4%.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה החודש בשיעור של 0.4%, בהתאם לתחזיות האנליסיטים.
 • נתוני התמ"ג בבריטניה פספסו את הצפי החודש כאשר נותרו ללא שינוי מעט נמך מהציפיות לעלייה בשיעור של 0.1%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של %4.52.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • בסין מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים, הפתיע לטובה, כשעלה החודש לרמה של 53.1 לעומת הצפי לירידה קלה לרמה של 51.4.
 • נתוני היצוא והיבוא בסין עלו החודש בשיעורים של 14.5% ו- 14.3% בהתאמה.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של 5.987 מיליון לעומת 7.975 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 2.620 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 869 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 4.04% וננעל בשער של 71.34 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.