עיקרי הדברים

ישראל

 • הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%. בנוסף נכתב בהחלטה כי בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד יידרש הדבר בכדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של בנק ישראל.
 • נתוני סחר החוץ של ישראל ביוני 2018, המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על ירידה בשיעור של 3.5% ביצוא הסחורות בתעשיות טכנולוגיה עילית בחודשים אפריל עד יוני 2018  ומנגד מראים על עלייה ביבוא מכונות וציוד להשקעה וביבוא חומרי גלם בשיעורים של 17.8% ו – 7.7% בהתאמה.
 • נתוני הכמות המבוקשת של דירות חדשות במאי 2018 , המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מצביעים על התמתנות ההאטה שליוותה אותנו בתקופה האחרונה והתייצבות במספר הדירות החדשות שנמכרו.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 1.58%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן ליבה (CPI) של חודש יוני עלה בשיעור של 0.3% בהתאם לציפיות האנליסטים.
 • מדד המחירים ליצרן של חודש יוני הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 0.3% בהשוואה לצפי לעליה בשיעור של 0.2%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים עלתה מעט לשיעור של 2.83%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 1.50%.

אירופה

 • הייצור התעשייתי בגוש האירו של חודש יוני הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 1.3% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 1.2%.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה החודש בשיעור של 0.1% בהתאם לציפיות האנליסטים.
 • התוצר המקומי הגולמי בבריטניה עלה החודש בשיעור של 0.3%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %0.18.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בסין לחודש יוני פספס את הצפי וירד בשיעור של 0.1% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.1%.
 • היבוא בסין פספס את הצפי כאשר רשם עלייה בחודש יוני בשיעור שנתי של 14.1% לעומת הצפי לעליה בשיעור שנתי של 20.8%.
 • הייצוא בסין הפתיע לטובה כאשר רשם עלייה בחודש יוני בשיעור שנתי של 11.3% לעומת הצפי לעליה בשיעור שנתי של 10%.
 • הייצור התעשייתי של חודש יוני ביפן ירד בהתאם לצפי האנליסטים בשיעור של 0.2%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 12.633 מיליון לעומת 1.245 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 4.489 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 863 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 4.39% וננעל בשער של 70.56 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.