עיקרי הדברים

ישראל

 • מספר משרות השכיר בחודשים מאי – יולי רשם עלייה בשיעור של 1.1% בחישוב שנתי. בנוסף, השכר הממוצע במחירים קבועים ושוטפים עלה בחודשים אלו ב- 2.7% וב- 1.2% בחישוב שנתי בהתאמה, דבר העשוי לתמוך בצריכה פרטית חזקה גם בהמשך השנה. זאת ועוד, בחודש יולי המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא פיננסיות אשר היווה כ- 65% מכלל משרות השכיר במשק, כאשר השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה כ- 10,710 ₪.
 • מסקר הערכת מגמות בעסקים לחודש ספטמבר עולה כי נרשמה יציבות במאזן הפעילות הכוללת. המאזן הוא למעשה ההפרש המשוקלל בין אחוזי המנהלים אשר דיווחו על עלייה בפעילות החברה לבין אלו שדיווחו על ירידה, לאחר שקלול לפי המשקולות המתאימים לגודל כל ענף במגזר העסקי.
 • יתרות מטבע החוץ לחודש ספטמבר רשמו גידול של כ- 31 מיליון דולר והסתכמו בסך של 111.05 מיליארד דולר, המהווה כ- 33.3% מהתוצר המקומי הגולמי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 0.51%.

ארה"ב

 • קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית לשנת 2017 לשיעור של 3.6% ולשנת 2018 לשיעור של 3.7%. העדכון נובע משיפור במדינות אירופה, קנדה ויפן.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ממשיכות לצמוח בקצב יציב, כשעלו מעל התחזיות בשיעור של 1.6%. העלייה החדה ביותר מאז סוף שנת 2010.
 • אינפלציית הליבה נותרה ללא שינוי בשיעור של 1.7%. בנוסף, קצב האינפלציה (CPI) עלה ל- 2.2%, הנובע בעיקר מעלייה במחירי האנרגיה.
 • מלאי העסקים, הבודק את השינוי בערך הכולל של סחורות במלאי היצרנים, הסיטונאים והקמעונאים ומעיד על מידת הצורך שלהם לרכישת סחורות, עלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 0.7% לעומת 0.3% בחודש הקודם, העלייה החדה ביותר מתחילת השנה.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.15%.

אירופה

 • מדד הייצור התעשייתי בגוש האירו ממשיך להציג האצה בצמיחה, כשעלה בשיעור של 1.4% לעומת 0.3% בחודש הקודם. העלייה החדה ביותר מתחילת השנה. נתון זה לצד נתונים חיוביים נוספים אשר התפרסמו לאחרונה מראים כי כלכלת הגוטש נמצאת במגמת שיפור.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה נותר ללא שינוי בשיעור של 0.1%.
 • מדד הייצור התעשייתי בגרמניה הפתיע לטובה כשעלה הרבה מעבר לתחזיות בשיעור של 2.6% לעומת ירידה של 0.1% בחודש הקודם. נתון זה מספק אינדיקציה טובה לגבי חוזק המגזר התעשייתי במדינה.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 0.11%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של המגזר הפרטי ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה מלאי ומחיר, ירד לרמה של 50.6 לעומת 52.7 בחודש הקודם. על אף הירידה, רמתו הנוכחית מוסיפה להיות גבוהה ומעל 50, דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • מדדי היצוא והיבוא בסין עלו בשיעורים של 8.1% ו- 18.7% בהתאמה. סין הינה כלכלת הייצור המובילה בעולם, צורכת כ- 40% מהסחורות התעשייתיות הנצרכות בעולם, ולכן נתונים אלו עשויים לתרום להאצה בסחר העולמי.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 743 אסדות פעילות לעומת 748 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של מינוס 2.74M. בשבוע הקודם המלאי עמד על מינוס 6.02M.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 2.73% וננעל ברמה של 57.20$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.