עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן הפתיע את התחזיות בעלייה בשיעור של 0.7% בחודש מאי, לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.5%. למרות העלייה בסביבת האינפלציה, אנו נותרים בהערכתנו כי בנק ישראל לא יעלה את הריבית השנה בעיקר לנוכח הייסוף החד שחל בשקל מול סל המטבעות מתחילת השנה.
 • מנתוני סחר החוץ של ישראל לחודש מאי, עולה כי בחודשים מרץ עד מאי, נרשמה ירידה ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית, מעורבת מסורתית וטכנולוגיה מסורתית, בנוסף נרשמה ירידה בשיעור של 5% ביבוא חומרי גלם.
  הגרעון בסחר בסחורות הסתכם בכ- 5.5 מיליארד ₪.
  נתונים אלה מתחברים לנתונים האחרונים שפורסמו, המעידים על האטה בפעילות הכלכלית ברבעון השני של השנה על רקע מלחמת הסחר וההאטה בעולם.
 • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נרשמה עלייה בשיעור של 13.6% (מנוכה עונתיות) בכמות המבוקשת של דירות חדשות בחודשים פברואר – אפריל 2019 , לעומת נובמבר 2018 עד ינואר 2019.
  בנוסף, מחירי הדירות עלו זה החודש השלישי ברציפות. בחודש מאי נרשמה עלייה בשיעור של 0.5% במחירי הדירות.

ארה"ב

 • טראמפ ממשיך לשלוח מסרים לסין – בשבוע האחרון טראמפ הודיע כי במידה ונשיא סין יעדר או ימנע מלהיפגש אתו בוועידה הקרובה של ה- G20, יוטלו מכסים על סחורות סיניות בהיקף של 300 מיליארד דולר.
  בנוסף, טראמפ צייץ השבוע כי במידה ולא ייבחר פעם נוספת לנשיאות, "השווקים יפלו כמו שלא נפלו בעבר".
 • מדד המחירים לצרכן (ליבה), פספס את התחזיות כשעלה בחודש מאי בשיעור של 0.1% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.2%.
  בכך האינפלציה ממשיכה לשהות ברמה נמוכה ועוזרת לטראמפ בטענותיו כי הפד צריך להוריד את הריבית ולתמוך בהמשך צמיחת הכלכלה.
 • היקף המכירות הקמעוניות (ליבה) עלה בשיעור של 0.5% החודש, בהתאם לתחזיות.
 • הייצור התעשייתי הפתיע לטובה החודש ועלה בשיעור של 0.4%, לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.2%.

אירופה

 • הייצור התעשייתי בגוש האירו של חודש אפריל, ירד בחודש אפריל בשיעור של 0.5%, בהתאם לתחזיות.
 • הכלכלה הבריטית האטה החודש בשיעור של 0.4%-, שיעור גבוה מהציפיה להאטה בשיעור של 0.1%-.
 • שיעור האבטלה בבריטניה נותר ללא שינוי ברמה של 3.8%, בהתאם לתחזיות.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה בחודש מאי בשיעור של 0.2%, בהתאם לתחזיות.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • שיעור האבטלה בסין נותר ללא שינוי בשיעור 5%, בהתאם לתחזיות.
 • מדד המחירים לצרכן בסין נותר ללא שינוי בחודש מאי, מדובר בפספוס של הצפי לעליה בשיעור של 0.1%.
 • היצור התעשייתי בסין, הציג עליה בשיעור של 5.0% בחישוב שנתי, זאת מתחת לצפי לעליה בשיעור של 5.4%.
 • נתוני היצוא והיבוא בסין הראו על מגמה מעורבת: הייצוא הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 1.1% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 3.8%. הייבוא ירד בשיעור חד של 8.5% לעומת הצפי לירידה מתונה יותר בשיעור של 3.5%.
 • המשק היפני הפתיע לטובה ברבעון הראשון של השנה והציג צמיחה בשיעור של 0.6%. בכך משקף צמיחה שנתית בשיעור של 2.2%.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. מח"מ 3.5 – 4 שנים.
 • להמשיך בחשיפה מנייתית בשיעור של 80% – 85%.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 4 שנים.