עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן לחודש יוני הפתיע לרעה כשירד מעבר לתחזיות בשיעור של 0.7%. הירידות הבולטות נרשמו בסעיפים: ירקות ופירות טריים ב- 8.7%, הלבשה והנעלה ב- 5.4%. זאת ועוד, בשנים עשר החודשים האחרונים ירד המדד הכללי ב- 0.2%. אנו סבורים כי סביבת האינפלציה ל- 12 החודשים הבאים תהיה 0.3% – 0.7%.
 • חטיבת המחקר של בנק ישראל הודיעה כי היא מורידה את תחזית האינפלציה לשנת 2017 ל- 0.5% ובנוסף הותירה את התחזית לשנת 2018 על 1.5%.
 • מדד אמון הצרכנים לחודש יוני עומד על מינוס 9%, אולם ממשיך להצביע על שיפור ב- 4 השנים האחרונות, דבר המעיד כי הציבור הישראלי פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של המדינה ושל משקי הבית. חשוב לציין כי ברוב מדינות ה- OECD ערך המדד הוא שלילי בשלוש השנים האחרונות ומעיד על רמות שונות של פסימיות. יחד עם זאת, במדינות רבות נצפית מגמת שיפור.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 1.71%.

ארה"ב

 • אינפלציית הליבה נותרה ללא שינוי בשיעור של 1.7%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ממשיך לאכזב כשירד בשיעור של 0.2% בהמשך לירידה של 0.1% בחודש הקודם, הנובע מהאטה במכירות בחנויות ובמכירות באינטרנט.
 • מדד הייצור התעשייתי עלה בשיעור של 0.4% לעומת 0.1% בחודש הקודם. המגזר היצרני מגיב מהר לעליות ולמורדות במחזור העסקים ונמצא בהלימה לתנאי הצרכן, כמו רמות העסקה והשתכרות.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 1.41%.

אירופה

 • הייצור התעשייתי בגוש האירו עלה בשיעור של 1.3% לעומת 0.3% בחודש הקודם, השיעור הגבוה ביותר מזה שישה חודשים. נתון זה לצד נתונים חיוביים נוספים אשר התפרסמו לאחרונה מראים כי כלכלת הגוש נמצאת במגמת שיפור.
 • שוק העבודה בבריטניה מוסיף להראות על מגמת שיפור כששיעור האבטלה ירד ל- 4.5% לעומת 4.6% בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 1.67%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדדי היצוא והיבוא בסין הפתיעו לטובה כשעלו מעבר לתחזיות בשיעורים של 11.3% ו- 17.2% בהתאמה. סין הינה כלכלת הייצור המובילה בעולם, צורכת כ- 40% מהסחורות התעשייתיות הנצרכות בעולם, ולכן נתונים אלו עשויים לתרום להאצה בסחר העולמי.
 • מדד הייצור התעשייתי ביפן ירד בשיעור של 3.6% בהמשך לירידה של 3.3% בחודש הקודם.

נפט

 • תפוקת הנפט של מדינות אופ"ק עלתה בחודש יוני בכ- 260 אלף חביות ליום, הנובע בעיקר מעלייה בתפוקה מהמדינות אשר פטורות מביצוע הקיצוצים, כאשר מחצית מהעלייה מיוחסת ללוב וניגריה. בחודש מאי הצטרפה לארגון אופ"ק גינאה המשוונית ובכך העלתה את מספר חברי הארגון ל- 14 ובנוסף העלתה את התפוקה הכוללת של הארגון בחודש יוני ל- 32.55 מיליון חביות ליום.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מוסיף להראות שיפור כאשר מספר האסדות הפעילות עלה ל- 765 לעומת 763 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 7.56M לעומת מינוס 6.29M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 4.61% וננעל ברמה של 49.04$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 40% – 45% באפיק הצמוד ו- 55% – 60% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.