עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט עלה בשיעור של 0.1%, מתחילת השנה המדד עלה בכ-1%. בעיקר נרשמה עליה במחירי תרבות ובידור בשיעור של 2.1% וכמו כן מדד מחירי הדיור עלה בשיעור של 0.4% , נרשמו ירידות במחירי הפירות והירקות והמזון – 2.5% ו0.3% בהתאמה.
 • מנתוני הלמ"ס עולה כי קיימת עליה בכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו וחדשות שאינן למכירה והחלה בנייתן). נכון לחודשים מאי – יולי 2018 כמותן עמדה על 9670 דירות , עליה בשיעור של 17% ביחס לרבעון קודם.
 • מדד אמון הצרכנים בחודש אוגוסט ירד לרמה של 116, אחר שעמד בחודש יולי על 130.
  לעומת זאת, ניכרת אופטימיות זהירה במאזן הציפיות לשינוי במצב הכלכלי בשנה הקרובה , המציג נתון חיובי מאז נובמבר 2015 ,רמתו הינה 2%.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.33%.

ארה"ב

 • מדד המכירות הקמעונאיות החודשי (ליבה) , הציג עליה בשיעור של 0.3%, זאת לעומת צפי לעליה בשיעור של 0.5%.
 • מדד מחירי הייבוא שפורסם פספס את הצפי לירידה בשיעור של 0.2% , בפועל הציג ירידה בשיעור של 0.6%.
  מדד מחירי הייצוא החודשי אכזב את הצפי אף הוא והציג ירידה בשיעור של 0.1% , כאשר הצפי היה לעליה בשיעור של 0.1%.
 • מדד המחירים לצרכן ( ליבה) הציג ירידה בקצב הגידול בכך שעלה בשיעור של 0.1% , לעומת צפי לעליה בשיעור של 0.2%.
 • השכר הממוצע לשעת עבודה בחודש אוגוסט הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 0.4% המשקף עלייה שנתית בשיעור של 2.9%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים עלתה לשיעור של 3.00%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 1.16%.

אירופה

 • הריבית בגוש האירו נותרה אפסית , בהתאם לתחזיות.
 • נתוני התמ"ג של בריטניה הפתיעו לטובה בעליה בשיעור של 0.3% , כאשר הצפי עמד על עליה בשיעור של 0.2%.
 • שיעור האבטלה בבריטניה לחודש יולי נותר בשיעור של 4.0% , בהתאם לצפי.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה עמד בצפיות ומציג עליה חודשית בשיעור של 0.1% , וכמו כן, עליה שנתית בשיעור של 2.0%.
 • מדד המחירים לצרכן בצרפת הציג עליה בשיעור חודשי של 0.5% התואם לצפי , קיימת עליה בשיעור של 2.3% שנתי.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %1.56.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן של סין הפתיע לחיוב בשיעור עליה של 0.7%, לעומת צפי לעליה בשיעור של 0.5%.
 • שיעור האבטלה בסין מציג שיפור קל והינו עומד על 5.0% , לעומת השיעור הקודם שעמד על 5.1%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 5.296 מיליון לעומת מינוס 4.302 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 1.300 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 867 אסדות פעילות.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.