עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן הציג בחודש נובמבר ירידה בשיעור של 0.3%, רבה יותר מציפיות האנליסטים לירידה בשיעור של 0.1%, מתחילת השנה המדד עלה בשיעור של 1.1%. נרשמו ירידות במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים ירידה בשיעור של 6.2%, תרבות ובידור ירידה בשיעור של 0.9%, ריהוט וציוד לבית ירדו בשיעור של 0.8% וירידה בשיעור של 0.8% בתחבורה. נרשמו עליות מחירים במיוחד בסעיפי ההלבשה וירקות טריים אשר הציגו עליות בשיעור של 2.9% ו-1.4% בהתאמה.
 • מהממצאים הראשונים מסקר הוצאות משקי הבית לשנת 2017 , אשר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , נמצא כי קיימות עליות ריאליות ברמת ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש והן בהוצאה החודשית הכוללת לתצרוכת בשיעור של 4.5% ו- 2.7% בהתאמה ביחס לשנה הקודמת.
 • בחודש נובמבר 2018, יבוא הסחורות הסתכם ב- 23.9 מיליארד ₪, יצוא הסחורות הסתכם ב-17 מיליארד ₪ , כאשר מתחילת השנה הגירעון בסחר הסחורות מסתכם ב- 83.3 מיליארד ₪, זאת לפי נתוני סחר החוץ לישראל אשר פורסמו על ידי הלמ"ס.
 • מנתוני הכמות המבוקשת של דירות חדשות באוקטובר 2018 , המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד בשיעור של 7.3%.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.16%.

ארה"ב

 • מדד המחירים ליצרן (ליבה) הציג בחודש נובמבר עליה בשיעור של 0.3% , הפתיע לחיוב לאור צפי האנליסטים לעליה בשיעור של 0.1%.
 • מדד המחירים לצרכן (ליבה) הציג בנובמבר עליה בשיעור של 0.2% בהתאם לציפיות, מדובר בעליה שנתית במדד (ליבה) בשיעור של 2.2%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות (ליבה) עלו החודש בשיעור של 0.2% , מעל לתחזית לעליה בשיעור של 0.1%.
 • הייצור התעשייתי הפתיע לחיוב בעליה מעל לציפיות החזאים בשיעור חודשי של 0.6% , לעומת הציפיה לעליה בשיעור של 0.3%, מדובר בעליה שנתית בשיעור של 3.9%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים עלתה השבוע וננעלה ברמה של 895%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 1.26%.

אירופה

 • הבנק המרכזי האירופאי הותיר כצפוי את הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפקדונות בשיעור של מינוס 0.4%.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה בחודש נובמבר בשיעור של 0.1% בהתאם לתחזיות.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה פספס במעט את הצפי והציג רמה של 51.5 לעומת 51.8 בחודש הקודם.
 • מספר דורשי העבודה בבריטניה עלה החודש ב- 21.9 אלף בניגוד לצפי לעליה ב-13.3 אלף. על אף נתון שלילי זה אודות מצב התעסוקה בבריטניה, קיים שיפור קל בהשוואה לחודש קודם אשר עמד על 23.2 אלף דורשי עבודה.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 1.11%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בסין הציג החודש ירידה בשיעור של 0.3%, רבה יותר מהצפי לירידה בשיעור של 0.1% , בשיעור שנתי המדד הציג עליה בשיעור של 2.2%.
 • הייצור התעשייתי בסין, הציג נתון מאכזב החודש ועלה בשיעור של 5.4% במונחים שנתיים לעומת הצפי לעליה בשיעור של 5.9%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 1.208 מיליון לעומת 7.323 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 2.990 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 873 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 2.68% וננעל בשער של 51.20 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו-  50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.