עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר 2019 בשיעור של 0.1% בהשוואה לחודש דצמבר 2018, בניגוד לתחזיות שהראו על ירידה בשיעור גבוה יותר של 0.3%. בחודש ינואר נרשמה ירידת מחיר במיוחד בסעיף הלבשה והנעלה בשיעור של 7%. נרשמו עליות מחירים במיוחד בסעיפי ירקות ופירות בשיעור של 3.5% ותחזוקת הדירה בשיעור של 1%.
 • מדד המחירים ליצרן ירד בחודש ינואר 2019 בשיעור של 1.3%.
 • הכמות המבוקשת של דירות חדשות בשנת 2018 , המפורסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עמדה על כ- 38,240 דירות בהשוואה ל- 42,890 דירות בשנת 2017.
 • בחודש ינואר 2019, הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב- 7.1 מיליארד ₪. מנתוני המגמה בחודשים נובמבר 2018 עד ינואר 2019 נרשמה ירידה בשיעור של 12.7% ביצוא סחורות בתעשיות טכנלוגיה, לעומת עלייה בשיעור של 24.4% ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית. זאת לפי נתוני סחר החוץ לישראל אשר פורסמו על ידי הלמ"ס.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 1.26%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן (ליבה) הציג בינואר עליה בשיעור של 0.2% בהתאם לציפיות, המדד הרביעי ברציפות המציג עליה בשיעור זה. מדובר בעליה שנתית במדד (ליבה) בשיעור של 2.2%, לעומת הצפי שהיה לעליה שנתית בשיעור של 2.1%.
 • מדד המחירים ליצרן הציג בחודש ינואר ירידה בשיעור של 0.1% ופספס את צפי האנליסטים לעליה בשיעור של 0.1%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות (ליבה) ירד החודש בחדות בשיעור של 1.8%, בניגוד לצפי להישאר ללא שינוי.
 • הייצור התעשייתי פספס את הצפי וירד בשיעור חודשי של 0.6%, לעומת הציפיה לעליה בשיעור של 0.1%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים עלתה השבוע וננעלה ברמה של 2.66%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 2.50%.

אירופה

 • הייצור התעשייתי בגוש האירו פספס את הצפי כשירד החודש בשיעור של 0.9%, בניגוד לצפי לירידה בשיעור של 0.4%. ברמה שנתית הייצור התעשייתי מציג ירידה בשיעור של 4.2%.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה פספס את התחזיות וירד החודש בשיעור של 0.8% לעומת התחזיות שהראו על ירידה בשיעור של 0.7%, ברמה שנתית מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 1.8%.
 • נתוני התמ"ג בבריטניה הציגו ירידה חודשית בשיעור של 0.4% בניגוד לצפי להישאר ללא שינוי. משקף צמיחה בתמ"ג בשיעור של 1.3%, קצב נמוך מהצפי שהראה על צמיחה שנתית בשיעור של 1.4%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בבריטניה הפתיעו לטובה החודש ועלו בשיעור של 1%, בניגוד לצפי לעליה בשיעור של 0.2%. נתון המשקף עליה שנתית בשיעור של 4.2%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 3.37%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בסין הציג בינואר עליה חודשית בשיעור של 0.5%, בהתאם לתחזיות. נתון המשקף עליה שנתית בשיעור של 1.7% מתחת לתחזיות שצפו עליה שנתית בשיעור של 1.9%.
 • נתוני היצוא והיבוא בסין הפתיעו לטובה בחודש ינואר, היצוא עלה בשיעור של 9.1% בניגוד לצפי לירידה בשיעור של 3.2%. היבוא ירד בשיעור של 1.5% אך ירידה נמוכה לעומת הציפיה לירידה בשיעור של 10%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 3.633 מיליון לעומת 1.263 מיליון בשבוע הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 2.668 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 857 אסדות פעילות לעומת 854 אסדות פעילות בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 5.44% וננעל בשער של 55.59 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% באפיק הצמוד ו- 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.