עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי בשיעור של 0.5%, מעט מעל ציפיות החזאים. מהנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי עליות המחירים המשמעותיות נרשמו בתחומים הבאים: הלבשה והנעלה עליה בשיעור של 7.1% , ירקות ופירות טריים עלייה בשיעור של 9.7% ותרבות ובידור בשיעור של 1.1%.בנוסף ירידות מחירים נרשמו בסעיף המזון שירד בשיעור של 0.6%.
 • נתוני סחר החוץ של ישראל במאי 2018, המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על ירידה בשיעור של 5.2% ביצוא הסחורות בתעשיות טכנולוגיה עילית וטכנולוגיה מעורבת מסורתית בחודשים מרץ עד מאי 2018  ומנגד מראים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה ומוצרי צריכה בשיעורים של 21% ו – 12.3% בהתאמה.
 • הכמות המבוקשת של דירות חדשות במרץ 2018 , המפורסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממשיכה להצביע על האטה בשוק הנדל"ן. הנתונים משקפים ירידה בשיעור של 8.4% בחודשים פברואר עד אפריל 2018 בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים נובמבר 2017 עד ינואר 2018. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה התקופה עליה בשיעור של 0.7%.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.38%.

ארה"ב

 • הפד הודיע על העלאת הריבית בשיעור של 25 נק' בסיס לרמה של 1.75% – 2.00%. בנוסף, הפד צופה עוד שתי העלאות ריבית השנה.
 • מדד המחירים לצרכן ליבה CPI)) של חודש מאי הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 0.2% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.1%.
 • מדד המחירים ליצרן של חודש מאי הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 0.5% בהשוואה לצפי לעליה בשיעור של 0.3%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות הפתיע לטובה ועלה החודש בשיעור של 0.9% לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 0.5%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים בסיכום שבועי ירדה וננעלה בשיעור של 2.92%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.01%.

אירופה

 • הבנק המרכזי האירופאי החליט, כצפוי, להותיר את הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפיקדונות בשיעור של מינוס 0.4%.
 • מדד המחירים לצרכן של חודש מאי בגוש האירו עלה בשיעור של 1.9% במונחים שנתיים.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של %0.46.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הריבית ביפן נותרה ללא שינוי בשיעור של מינוס 1%.
 • הייצור התעשייתי של חודש מאי בסין פספס מעט את הצפי ועלה בשיעור של 6.8% במונחים שנתיים לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 6.9%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 4.143 מיליון לעומת 2.072 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 1.440 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 863 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 1.84% וננעל בשער של 63.86 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.