עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 0.3%. העליות הבולטות נרשמו בסעיפים: ירקות טריים ב- 5.4%, תרבות ובידור ב- 1.8%. זאת ועוד, בשנים עשר החודשים האחרונים ירד המדד הכללי ב- 0.1%. אנו סבורים כי סביבת האינפלציה ל- 12 החודשים הבאים תהיה 0.3%-0.5%.
 • מדד אמון הצרכנים לחודש אוגוסט עומד על מינוס 11%, אולם ממשיך להצביע על מגמת שיפור מאז יוני 2013, דבר המעיד כי הציבור הישראלי פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של המדינה ושל משקי הבית. חשוב לציין כי ברוב מדינות ה- OECD ערך המדד הוא שלילי בשלוש השנים האחרונות ומעיד על רמות שונות של פסימיות. יחד עם זאת במדינות רבות נצפית מגמת שיפור.
 • הכמות המבוקשת לדירות חדשות בחודשים מאי – יולי רשמה עלייה מתונה בשיעור של 1.1% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים להם ועומדת על כ- 10,480 יחידות. זאת ועוד, ב- 12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה בשיעור של 13% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות בהשוואה ל- 12 החודשים הקודמים.
 • הגירעון בסחר הסחורות הסתכם בחודש אוגוסט ב- 6.7 מיליארד ₪. עוד פורסם כי יבוא ויצוא הסחורות בחודש זה הסתכמו ב- 22 מיליארד ₪ וב- 15.3 מיליארד ₪ בהתאמה. סחר הסחורות בחודש אוגוסט הושפע, בין היתר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכו עסקאות היבוא והיצוא. בחודש אוגוסט נחלש השקל ביחס לדולר ב- 1.4% וביחס לאירו נחלש ב- 3.9%.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 1.9%.

ארה"ב

 • מדד המחירים ליצרן לחודש אוגוסט עלה בשיעור של 0.2% לעומת ירידה של 0.1% בחודש הקודם.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט הפתיע לטובה כשעלה מעבר לתחזיות בשיעור של 0.4% לעומת 0.1% בחודש הקודם, הנובע, בין היתר, מעלייה חדה במחירי השכירויות. העלייה החדה באינפלציה הובילה לעלייה בהסתברות הגלומה בשווקים להעלאת ריבית לכ- 50% בחודש דצמבר.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ירדו בשיעור של 0.2% לעומת עלייה של 0.3% בחודש הקודם.
 • מדד הייצור התעשייתי רשם האטה חדה בשיעור של 0.9% לעומת עלייה של 0.4%. הירידה הושפעה במידה ניכרת מהסופה Harvey.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 1.58%.

אירופה

 • הייצור התעשייתי בגוש האירו עלה בשיעור של 0.1% לעומת ירידה של 0.6% בחודש הקודם. נתון זה לצד נתונים חיוביים נוספים אשר התפרסמו לאחרונה מראים כי כלכלת הגוש נמצאת במגמת שיפור.
 • הריבית בבריטניה נותרה ללא שינוי בשיעור של 0.25%.
 • שוק העבודה בבריטניה ממשיך להתקרב לתעסוקה מלאה כששיעור האבטלה ירד לשיעור של 4.3% לעומת 4.4% בחודש הקודם. בנוסף השכר הממוצע לשעה נותר ללא שינוי בקצב שנתי של 2.1%.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 2.15%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הייצור התעשייתי (במונחים שנתיים) בסין אמנם עלה פחות מהתחזיות בשיעור 6% לעומת 6.4% בחודש הקודם, אך עדיין מספק אינדיקציה טובה לגבי חוזק המגזר התעשייתי במדינה.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, רשם האטה מתונה כשירד לרמה של 749 אסדות פעילות לעומת 756 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 5.88M לעומת מינוס 4.58M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 3.22% וננעל ברמה של 55.48$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3 – 3.5 שנים.