ישראל

 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר בשיעור של 0.4%. נתון זה נמוך במעט מהצפי לעליה בשיעור של 0.5%. האינפלציה ב 12 החודשים האחרונים הסתכמה ב0.4% בלבד, מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים שקבעה הממשלה (1%-3%).
 • מנתוני סחר החוץ של ישראל המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נרשמה ירידה בשיעור של 2.6% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2019 ביצוא הסחורות, בהתאם למגמה בחודשים האחרונים. מנגד נרשמה באותה התקופה עליה ביבוא הסחורות בשיעור של 2.6% בחישוב שנתי, זאת לאחר ירידה בשיעור של 8.8% בשלושת החודשים הקודמים. הגירעון בסחר בסחורות עלה והסתכם ב- 8.8 מיליארד ₪.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חלה ירידה בשיעור של 14.8% בכמות המבוקשת של דירות חדשות בחודשים יולי עד ספטמבר 2019 לעומת שלושת החודשים הקודמים.

  *הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ארה"ב

 • לארי קודלו, היועץ הכלכלי של הבית הלבן, אמר ביום שישי כי השיחות בין סין לארה"ב נמשכות במרץ וחלה התקרבות בין הצדדים לחתימה על החלק הראשון בעסקה. בעקבות הדיווח שווקי המניות טיפסו לשיאים חדשים.
 • מדד המחירים לצרכן (ליבה) עלה בחודש אוקטובר בשיעור של 0.2% בהתאם לתחזיות ומשקף עליה בשיעור של 2.3% בחישוב שנתי.
 • מדד המחירים ליצרן הפתיע החודש לטובה ולעלה בשיעור של 0.4% לעומת הציפיה לעליה בשיעור של 0.3%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות (ליבה) פספס את הצפי ועלה החודש בשיעור של 0.2% לעומת הציפיה לעליה בשיעור של 0.4% .
 • הייצור התעשייתי פספס את הצפי כשירד החודש בשיעור של 0.8% לעומת הצפי לירידה מתונה יותר בשיעור של 0.4%.

מדד המחירים לצרכן – ליבה (שנתי):

 

 אירופה

 • גוש האירו צמח החודש בשיעור של 0.2% בהתאם לתחזיות ומשקף צמיחה שנתית בשיעור של 1.2% מעט מעל הצפי הקודם לצמיחה שנתית בשיעור של 1.1%.
 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו פספס את הצפי ועלה בשיעור של 0.1% בחודש אוקטובר לעומת הציפיה לעליה בשיעור של 0.2%, למרות זאת, ברמה השנתית האינפלציה נותרה ללא שינוי בשיעור של 0.7%.
 • הייצור התעשייתי בגוש האירו הפתיע לטובה החודש והציג עליה בשיעור של 0.1% לעומת הציפיה לירידה בשיעור של 0.3%.
 • המשק הגרמני הפתיע לטובה וצמח בשיעור של 0.1% ברבעון השלישי ומשקף צמיחה שנתית בשיעור של 1%.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה בחודש אוקטובר בשיעור של 0.1% בהתאם לתחזיות.
 • נתוני התמ"ג בבריטניה פספסו את הצפי והציגו צמחיה שנתית בשיעור של 1% לעומת הציפיה לצמיחה בשיעור של 1.1%.
 • מספר דורשי העבודה בבריטניה פספס את הצפי וגדל בחודש אוקטובר ל- 33 אלף דורשי עבודה לעומת הצפי ל- 24.2 אלף דורשי עבודה.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה פספס את הצפי וירד בחודש אוקטובר בשיעור של 0.2% לעומת הציפיה לירידה בשיעור של 0.1%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הייצור התעשייתי בסין פספס הצפי ומציג עליה שנתית בשיעור של 4.7% לעומת הצפי לעליה שנתית בשיעור של 5.4%.
 • המשק היפני צמח ברבעון השלישי בשיעור של 0.1% ובכך פספס את הצפי לצמיחה בשיעור של 0.2% ברבעון השלישי.
 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים פספס את הצפי וירד בחודש אוקטובר לרמה של 51.1 נק' לעומת הצפי לעליה לרמה של 52.8 נק'.

המלצות עיקריות

 • ממליצים להאריך למח"מ של 4 – 5 שנים וזאת על רקע עליית התשואות בארצות הברית כתיקון לירידה החריפה שהייתה לפני כן וציפיות להורדת ריבית בישראל.
 • החזקה מאוזנת בין האפיק הצמוד לשקלי  וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי מתחילת השנה.