עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן ירד בשיעור של 0.5% בחודש ינואר וזאת בניגוד לצפי האנליסטים לירידה בשיעור של 0.4%.
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר החוץ לחודשים נובמבר 2017 עד ינואר 2018 בהם נמצאה ירידה ביבוא הסחורות בשיעור של 2.3% בחישוב שנתי. לעומת זאת יצוא הסחורות עלה בשיעור של 6.0% בחישוב שנתי.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר המשרות הפנויות בחודשים נובמבר 2017 ועד ינואר 2018 עלה בשיעור של 5% בחישוב שנתי.
 • הכמות המבוקשת לדירות חדשות בשנת 2017, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עמדה על כ – 43,100 דירות המשקפת ירידה בשיעור של 3% בהשוואה לשנת 2016.
 • בנק ישראל פרסם כי התוצר צפוי לצמוח ב – 2018 ו – 2019 בשיעורים של 3.4% ו – 3.5%, בהתאמה. בנוסף, האינפלציה צפויה לשוב לתחום היעד ב- 2018 ולהסתכם ב- 1.1%. הריבית במשק צפויה להישאר ברמתה הנוכחית עד לרבעון השלישי של 2018 ולעלות ברבעון הרביעי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.97%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן ליבה (CPI) של חודש ינואר הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 0.3% , זאת בניגוד לתחזיות השוק לעלייה בשיעור של 0.2%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ירדו החודש בשיעור של 0.3%, לעומת עלייה של 0.4% בחודש הקודם.
 • שוק הדיור האמריקאי מוסיף להתחזק כשמדד התחלות בניית בתים עלה בשיעור חד של 9.7% לקצב שנתי של 1.326M לעומת 1.209M בחודש הקודם. מדד אישורי הבנייה, המציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשים, עלה לרמה של 1.396M לעומת 1.3M בחודש הקודם, בניגוד לתחזיות השוק של 1.29M.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים טיפסה השבוע לרמה של 2.87%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 4.3%.

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בגוש האירו עלו בשיעורים של 0.6% ו – 2.7% בהתאמה.
 • הייצור התעשייתי בגוש האירו הפתיע לטובה כאשר עלה בשיעור של 0.4%, זאת בניגוד לתחזיות לעלייה בשיעור של 0.1% בלבד.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בגרמניה עלו בהתאם לתחזיות בשיעורים של 0.6% ו – 2.3% בהתאמה.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה נותר ללא שינוי בשיעור של 3% במונחים שנתיים.
 • המכירות הקמעונאיות בבריטניה אכזבו כשעלו בחודש ינואר בשיעור של 0.1% בלבד, בניגוד לתחזיות לעלייה בשיעור של 0.5%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 3.03%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי ביפן אכזבו כשעלו בשיעורים של 0.1% ו – 0.5% בהתאמה בלבד.
 • היצור התעשייתי ביפן, הפתיע לטובה כשעלה בשיעור של 2.9% בחודש דצמבר בניגוד לעלייה בשיעור של 2.7% בחודש הקודם.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד מעט לרמה מתואמת עונתית של 1.841M לעומת 1.895M בחודש הקודם, נתון טוב ביחס לציפיות שהיו לרמה של 2.825M.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 798 אסדות פעילות לעומת 791 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה בשיעור של 3.26% וננעל בשער של 64.84 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.