עיקרי הדברים

ישראל

 • הייצור התעשייתי עלה בשיעור של 9.5% בחודשים נובמבר 2017 עד ינואר 2018 בחישוב שנתי, על פי הנתונים המתפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • המדד המשולב למצב המשק לחודש פברואר עלה בשיעור של כ – 0.4%, מעט גבוה בהשוואה לעלייה בחודשים הקודמים ודומה לקצב עלייתו הממוצעת במהלך 2017.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 2.21%.

ארה"ב

 • הפד בישיבת הריבית הראשונה השנה בראשותו של ג'רום פאוול, הודיע על העלאת הריבית בשיעור של 25 נק' בסיס לרמה של 1.5% – 1.75%. בנוסף, הפד צופה עוד שתי העלאות ריבית השנה, שלוש העלאות ריבית בשנת 2019 ושתי העלאות ריבית נוספות בשנת 2020.
 • נשיא ארה"ב טראמפ הודיע ביום חמישי האחרון על הטלת מכסים על יבוא סחורות מסין בהיקף של עד 60 מיליארד דולר בשנה, והורה בצו נשיאותי שנחתם שעל רוברט לייטהיזר המכהן כנציג הסחר של ארה"ב, לגבש רשימה של מוצרים עליהם יוטלו מכסים גבוהים יותר בתוך 15 ימים. בנוסף הורה טראמפ לשר האוצר סטיבן מנוצ'ין לגבש מגבלות חדשות על השקעות של חברות סיניות בארה"ב על מנת להגן על טכנולוגיות שנחשבות לבעלות חשיבות אסטרטגית לארה"ב בתוך 60 יום.
 • בארה"ב החליטו לפחות באופן זמני, כי האיחוד האירופי ומספר מדינות נוספות יהיו פטורים ממכסים על יבוא הפלדה והאלומיניום.
 • מדד מכירות בתים קיימים לחודש פברואר הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 3% לקצב עונתי של 5.54 מיליון, בניגוד לצפי לעליה בשיעור של0.5% . לעומתו מדד מכירות בתים חדשים לחודש פברואר ירד בשיעור של 0.6% לקצב שנתי של 618 אלף בתים חדשים.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא (ליבה) רשם עלייה החודש בשיעור של 1.2% לעומת ירידה של 0.2% בחודש הקודם. מדד זה מלמד על כך שעלייה בדרישה תעודד את היצרנים להגביר את התפוקה ובכך את הפעילות הכלכלית.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 הינה בשיעור של 2.81%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 5.95%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה בחודש פברואר בשיעור של 0.4% לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 0.5%.
 • בנק אנגליה הותיר החודש את הריבית ברמתה הנוכחית בשיעור של 0.5%, בהתאם לצפי בשוק.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בבריטניה עלה בחודש פברואר במונחים שנתיים בשיעור של 1.5% לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 1.3%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של 4.05%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן ביפן (ליבה) במונחים שנתיים עלה בחודש פברואר בשיעור של 1%, בהתאם לצפי בשוק.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 2.622 מיליון לעומת 5.022 מיליון בחודש הקודם, והפתיע לטובה לעומת הצפי שהיה לרמה של 2.600 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 804 אסדות פעילות לעומת 800 בשבוע הקודם.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55% – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.